Azerbaycan Öğretim Üyelerinin Nizamişünaslık Araştırmaları Türkiye’de

Bu yakınlarda  Türk Ocakları Derneği  Bursa Şubesi tarafından Azerbaycan’ın öğretim  üyelerinin hazırlamış olduğu “Büyük Azerbaycan Mütefekkiri Nizami” adlı kitabı yayınlanmıştır. Prof. Dr. Mahire Hüseynova, Prof. Dr. Elman Guliyev ve Prof. Dr. Seyfeddin Rzasoy’un birlikte hazırladıkları “Büyük Azerbaycan mütefekkiri Nizami” kitabının tanıtımı 19 Mayıs 2022 tarihinde Azerbaycan Devlet Pedagoji Üniversitesi’nin Filoloji Fakültesinde gerçekleştirilmiştir.  Tanıtıma ADPU’nun rektörü Prof. Dr. Cafer Caferov,  Azerbaycan Ulusal Bilimler Akademisi Folklor Enstitüsü başkanı akademisyen Muhtar İmanov, Azerbaycan Ulusal Bilimler Akademisi Nesimi adına Dilbilim Enstitüsü “Terminoloji” bölümünün başkanı ve “Terminoloji Komisyonu” başkan yardımcısı Prof. Dr. Sayalı Sadıgova, şair, edebiyatçı Prof. Dr. Vugar Ahmed, Prof. Dr. Nizami Tağısoy, Prof. Dr. İslam Garib, Doç. Dr. Ateş Ahmedli, ADPU’nun Filoloji fakültesi öğretim ve araştırma görevlileri ve öğrenciler katıldılar. Filoloji fakülte dekanı Prof. Dr. Mahire Hüseynova’nın açılışını yaptığı oturumda ADPU’nun rektörü Prof. Dr. Cafer Caferov, Azerbaycan Ulusal Bilimler Akademisi Folklor Enstitüsü başkanı akademisyen Muhtar İmanov, Azerbaycan Ulusal Bilimler Akademisi Nesimi adına Dilbilim Enstitüsü “Terminoloji” bölümünün başkanı ve “Terminoloji Komisyonu” başkan yardımcısı Prof. Dr. Sayalı Sadıgova, Prof. Dr. Vüqar Ahmed, Prof. Dr. Nizami Tağısoy ve kitabın yazarları ADPU “Türk Odası” ve “Türk Araştırmaları” bölüm başkanı Prof. Dr. Elman Guliyev ve Prof. Dr. Seyfeddin Rzasoy konuşmaları yaparak “Büyük Azerbaycan mütefekkiri Nizami” kitabının öneminden bahsettiler, kitabı Nizami Yılının başarılarından biri olarak değerlendirdiler. Yazarlar, bu kitabı Azerbaycan Cümhurbaşkanı sayın İlham Aliyev’in “Nizami Yılı” emri’nden kaynaklanan görevlerin uygulanması ve çözümünde sivil ve bilimsel misyonların yerine getirilmesinin açık bir örneği olarak nitelendirdiler. Kitabın bilimsel değerlerinin yanı sıra zarif bir şekilde yayımlanmasından da bahseden konuşmacılar, bu değerli kitabın “Nizami Yılı”na bir katkı olduğunu özellikle vurguladılar. Prof. Dr. Elman Guliyev konuşmasında bu değerli kitabın basılmasında emeği olan herkese, özellikle de Türk Ocakları Derneği Bursa Şubesi başkanı sayın Prof. Dr. Selçuk Kırlı’ya, aynı zamanda Prof. Dr. Alev Sınar Uğurlu’ya ve Ercüment Kartal’a sonsuz teşekkürlerini iletti.

Haber: Ülker Bahşiyeva

Azerbaycan Devlet Pedagoji Üniversitesi Ögretim Üyesi