Türk Destanları

Türkler tarih boyunca birçok devlet kurmuş ve birçok destan meydana getirmişlerdir. Türk destanlarının özellikleri şu şekilde sıralanabilir:

 • Ozanlar tarafından kopuz eşliğinde söylenmektedir.
 • Herhangi bir ozan tarafından derlenerek üçüncü evreyi tamamlayamamışlardır.
 • Tarihimizde derin iz bırakan önemli olaylar ele alınmıştır.
 • Türk toplumun milli karakteri, gelenek ve görenekleri bilinerek veya bilinmeyerek yansıtılmıştır.
 • Türk milletinin önem verdiği kavram ve nesneler kullanılmıştır.
 • Toplumumuzun sosyal hayatı yansıtılmıştır.
 • Tük boylarının kaynağı hakkında bilgi verir.
 • Birçoğu Avrupalı Türkologlar tarafından derlenmiştir.
 • Nazım nesir karışıktır ve zamanla hikayeleşmiştir.
 • Kadın, ağaç, ışık, kurt gibi bazı motiflere çok yer verilmiştir.
 • Tarihi olaylar karşısında Türk milletinin duygu ve düşünceleri yansıtılır.
 • Destanlarımız hakkındaki bilgiler Kaşgarlı Mahmut’un Divan-ı Lügati’t Türk adlı eserinden elde edilmiştir.

İslamiyet Öncesi Destanları

İslamiyet Sonrası Destanları