Kronolojisi

Osmanli tarihinin baslamasi

1299

Ilk müzik olayi (Selçuklu sultaninca Osman Bey’e Beylik alameti olarak gönderilen tabl-u alem (davul ve sancak)

1302

Osman Gazi’nin Koyunhisari Zaferi

1302

III. Alaeddin Keykubad’in ölümü

1312

Mevlevilik tarikatini kuran Sultan Veled’in ölümü

1317

Gülsehri’nin, kendisinden sonraki tercümelere öncülük eden Mantiku’t-tayr’i Ferideddin el-Attar’in ayni adli eserini tercüme etmesi

1320

Türk edebiyatinda bilinen ilk divana sahip Yunus Emre’nin ölümü

1324

Orhan Gazi’nin tahta geçisi

1326

Bursa’nin fethi

1330

Asik Pasa’nin Garib-name’yi telif tarihi

1331

Iznik’in fethi

1331

Ilk Osmanli medresesinin, Iznik’te Orhan Gazi tarafindan kurulmasi

1334

Karesi Beyligi’nin ilhaki

1337

Kocaeli bölgesinin alinisi

1346

Orhan Gazi’nin Kantakuzenos’un kizi ile evliligi ve Bizans ile ittifaki

1349-1352

Bizans’a yardim için Süleyman Pasa’nin Rumeli’ye geçisi ve Çimpi Kalesi’nin üs olarak alinisi

1350

Davud B. Mahmud el-Kayseri’nin ölümü

1352

Osmanlilar’in Cenevizliler’e Osmanli topraklarinda serbest ticaret yapma imtiyazi vermeleri

1354

Gelibolu’nun fethi

1361

Ilk müzikli spor gösterisi (Edirne Kirkpinar yagli güresleri)

1362

Orhan Gazi’nin vefati ve I. Murat’in tahta çikisi

1362

Kadiaskerligin teskili

1363

Pençik Kanunu’nun çikisi

1366

Gelibolu’nun elden çikisi

1371

Çirmen Zaferi

1376

Bulgar Kralligi’nin Osmanli hakimiyetini kabulü

1377

Gelibolu’nun Osmanlilar’a iadesi

1385-1386

Nis ve Sofya’nin alinisi

1388

Plosnik bozgunu ve Balkan ittifakinin tesekkülü

1389

I. Kosova Zaferi

1389

I. Murat’in sehadeti, Yildirim Bayezid’in tahta cülusu

1390

Aydin-Saruhan-Germiyan-Mentese beyliklerinin ilhaki

1390

Karaman Seferi, Konya’nin muhasarasi

1390

Gelibolu tersanesi’nin insasi

1391

Istanbul’un ilk muhasarasi

1393

Mahkeme Rüsumu’nun ilk ihdasi

1396

Nigbolu Zaferi

1397-

1398

Akçay Zaferi ve Karaman Ülkesi’nin

Osmanli hakimiyetini kabulü

1398

Kadi Burhaneddin’in ölümü.

1398

Karadeniz beyliklerinin ilhaki

( 1400 – 1500)

1400

Ilk musiki nazariyati eseri (Kirsehirli Yusuf B. Nizameddin’in Kitabu’l Edvar’i)

1400

Bursa’da I. Bayezid tarafindan Ulu Cami’nin yaptirilmasi; Ilk Osmanli Darü’s-sifa’sinin Yildirim Bayezid tarafindan insa edilmesi

1402

Ankara bozgunu ve Yildirim Bayezid’in esareti

1402-1413

Fetret Devri, iç karisikliklar

1409

Süleyman Çelebi tarafindan Türk Edebiyati’nda ilk mevlid örnegi olan, Vesiletü’n-Necat adli eserin yazilisi; Ilk besteli dini eser (Süleyman Çelebi’nin Mevlid’i)

1411

Çelebi Mehmed’in tahta çikisi

1413

I. Mehmed’in duruma hakim olup devleti yeniden kurusu

1413

(Celaleddin Hizir) Haci Pasa’nin ölümü

1416

Osmanli-Venedik Deniz Muharebesi ve Sulhü, Seyh Bedreddin isyani

1416

Macar Seferi

1417

Avlonya’nin fethi

1418

Makam teriminin ilk kullanilisi (A. Meragi’nin Makasidu’l-elhan’inda)

1418-1420

Samsun bölgesinin zapti

1419-1424

Bursa’da Haci Ivaz’a I. Mehmed tarafindan Yesil Külliye’nin yaptirilmasi

1421

Çelebi Mehmed’in ölümü ve II. Murad’in cülusu

1421-1451

Ilk resmi musiki çevresi (II. Murad Sarayi)

1422

Mustafa Çelebi’nin (Düzmece) bertarafi

1425

Molla Fenari’nin ilk Seyhülislam olarak tayini

1425-1426

Izmir Beyi Cüneyd’in idami

1425-1426

Teke Beyligi’nin intikali

1427-1428

Germiyan Beyligi’nin intikali

1429

Manyasoglu Murad tarafindan, Türk edebiyatinda Seyf Serayi’den sonra, Anadolu Türk edebiyati sahasinda ilk Gülistan tercümesinin yapilisi

1429

Seyh Hamdullah’in Amasya’da dogusu

1430

Ilk iki Türkçe musiki kitabi (Hizir B. Abdullah’in Edvar’i ve

Bedr-i Dilsad’in Muradname’sindeki musiki bölümü)

1430

Selanik’in fethi

1430-1431

Semsüddin Muhammed B. Hamza el-Fenari’nin ölümü

1431-1432

Kadizade, Salahaddin Musa b. el-Kadi Mahmud el-Bursavi el-Rumi’nin ölümü

1432

Fatih Sultan Mehmed’in dogumu

1434

Edirne’de II. Murad tarafindan Muradiye Camii’nin yaptirilmasi

1434

Edirne’de II. Murad tarafindan Muradiye Camii’nin yaptirilmasi

1436

Muiniddin B. Mustafa tarafindan II. Murad’in istegiyle ilk Mesnevi tercümesi olan Mesnevi-i Muradiyye adli eserin yazilisi

1437

Ömer bin Mezid tarafindan ilk nazire mecmuasinin derlenisi

1439

Semendire’nin alinisi

1440

Osmanli musiki çalgilari üzerine ilk notlar (Ahmedoglu Sükrullah)

1440

Basarisiz Belgrad kusatmasi

1444

Segedin Sulhü

1444

II. Murat’in tahttan çekilisi, II. Mehmed’in cülusu ve Varna zaferi

1445

II. Mehmed’in tahttan çekilisi ve II. Murad’in ikinci defa cülusu

1447

Edirne’de II. Murad tarafindan Üç Serefeli Camii’nin yaptirilmasi

1448

II. Kosova Zaferi

1451

II. Murad’in ölümü ve II. Mehmed’in ikinci defa cülusu

1451-1512

Geçis devri. Fatih Sultan Mehmed ve II. Bayezid devri

1453

Istanbul’un fethi

1453

Ayasofya’nin camiye çevrilmesi

1454

Ilk Devlet Musiki Okulu (Enderun’un müzik bölümü)

1458-1460

Mora’nin ele geçirilisi

1461

Trabzon Rum Imparatorlugu’nun sonu

1461

Candarogullari’nin ilhaki

1463

Osmanli-Venedik Savasi’nin baslamasi

1463-1470

Istanbul’da Fatih Külliyesi’nin insaasi

1466

II. Mehmed’in Arnavut seferi

1468

Karamanogullari’nin sonu

1468

II. Mehmed tarafindan Istanbul’da Topkapi Sarayi’nin tesisi

1469

Ahmed Karahisari’nin Afyonkarahisar’da dogusu

1470

Egriboz’un alinisi

1471

Fatih Külliyesinin açilisi

1472

Topkapi Sarayinin insasi

1473

Otlukbeli Zaferi : Osmanli Akkoyunlu mücadelesi

1474

Ali Kusçu’nun ölümü

1475

Kirim’in Osmanli tabiiyetine girisi

1476

Bogdan seferi ve zaferi

1478

Fatih tarafindan ilk altin paranin darbettirilmesi

1478

Serafeddin Sabuncuoglu’nun ölümü

1479

Osmanli-Venedik Sulhü ile Fatih’in Venedikliler’e Trabzon ve Kefe’de ticaret yapma hakki taniyan ahidname vermesi

1480

Otranto’ya çikis ve basarisiz Rodos kusatmasi

1480

Kadiaskerligin Rumeli ve Anadolu olarak ikiye ayrilmasi

1481

II. Mehmed’in vefati ve II. Bayezid’in tahta çikisi

1481

100 dirhem gümüsten 400 akçe kesilmesi

1481

Seyh Hamdullah’in Istanbul’a gelisi

1482

Cem Sultan’in maglubiyeti, Rodos’a ilticasi

1483

Morova Seferi ve Hersek’in ilhaki

1484

Bogdan Seferi

1484

Kili ve Akkirman’in fethi

1484-1488

Edirne’de Hayreddin’in II. Bayezid’in Külliyesi’ni insasi

1485

Osmanli-Memlük mücadelesinin baslamasi

1485

Seyh Hamdullah’in aklam-i sitte’de kendi üslubunu bulusu

1486

Musiki ile tedavi yapan ilk devlet hastanesi (Edirne, II. Bayezid Külliyesi Sifahanesi)

1488

Hocazade, Muslihiddin Mustafa B. Yusuf B. Salih el-Bursavi’nin ölümü

1488

Sultan II. Bayezid tarafindan Edirne’de Bayezid Darü’s-sifasi’nin yapimi

1489

Memlüklere karsi toprak kaybi

1491

Osmanli-Memlük Barisi

1492

Macar Seferi

1492

Ispanya’dan çikarilan Yahudiler’in de Osmanli Devleti’nin himayesine girmesi

1494

Nakibülesrafligin yeniden ve devamli olarak teskili

1494

Çin bulutu motifinin tezhib’de ilk kullanilisi

1495

Macarlarla mütareke, Cem Sultan’in ölümü, Sehzade Süleyman’in dogumu

1497

Ilk Rus elçisinin Istanbul’a gelisi

1498

Lehistan Seferleri

1499

Venedik Harbi

1499

Inebahti’nin alinisi

1499

Preveze baskini

(1500-1600)

15??

Ilk mevlevi ayinleri (Pençgah, Dügah ve Hüseyni makamlarinda üç beste-i kadim)

1500

Modon, Navarin ve Koron’un alinisi

1500-1505

Istanbul’da Yakub Sah B. Sultan Sah’in II. Bayezid’in Külliyesi’ni insasi

1502

Venedikle sulh

1503

Anadolu sahasinda ilk hamse sahibi Aksemseddinzade Hamdullah Hamdi’nin ölümü

1505

Bayezid Külliyesi’nin açilisi

1509

Istanbul’da kiyamet-i sugra (küçük kiyamet) zelzelesi

1511

Sahkulu Baba Tekeli isyani, Sehzade Selim Hareketi

1512

II. Bayezid’in tahttan çekilisi, I. Selim’in cülusu

1512

Anadolu Türk edebiyatinda ilk Sehrengiz örnegini yazan Mesihi’nin ölümü; Selim döneminden I. Ahmed dönemine kadar olan dönemi ihtiva eden devre.

1514

Çaldiran Zaferi, Tebriz’e giris

1514

Sahkulu’nun Yavuz Sultan Selim’in Tebriz’i isgaliyle Amasya’ya sürgün gönderilisi

1516

Misir Seferi ve Mercidabik Zaferi

1517

Ridaniye Zaferi ve Kahire’ye giris

1517

Haremeyn’in himaye altina alinmasi

1517

Haliç’te tersane yapiminin tamamlanmasi

1517

Piri Reis’in Misir’da Sultan Selim’e ilk dünya haritasini sunmasi

1519

Celali isyani

1519

Cezayir’in iltihaki

1520

I. Selim’in vefati, I. Süleyman’in cülusu

1520

Seyh Hamdullah’in Istanbul’da vefati; Sahkulu’nun Istabul’a gelip Ehl-i Hiref teskilatina girisi; Hattat Seyh Hamdullah’in vefati

1520-1550

Sahkulu’nun nakkashanede faaliyet göstermesi

1521

Belgrad’in fethi

1521

Piri Reis’in Kitab-i Bahriye adindaki eserini hazirlamasi

1522

Kanuni Sultan Süleyman’in validesi, Yavuz Sultan Selim’in esi Ayse Hafsa Sultan tarafindan Manisa’da bimaristan insa edilmesi

1522

Rodos adasinin ilhaki

1524

Misir’da Hain Ahmed Pasa isyani

1524

Ahi Çelebi, Ahmed (Mehmed) Çelebi B. Kemal el-Tebrizi’nin ölümü

1525

Yeniçeri isyani

1525

Ilk Fransiz elçisi Istanbul’da

1525

Seyhülislam Zembili Ali Efendi’nin ölümü

1525

Mirim Çelebi, Mahmud B. Muhammed B. Muhammed B. Musa Kadizade’nin ölümü

1526

Mohaç Zaferi

1526

Ahmed Karahisari’nin Istanbul’da vefati

1527

Bosna’nin fethi’nin tamamlanmasi

1528

Piri Reis’in Kanuni Sultan Süleyman’a ikinci dünya haritasini takdim etmesi

1528

Nizameddin Abdülali B. Muhammed B. Hüseyin el-Bircendi’nin ölümü

1529

Viyana kusatmasi, Budin’in istirdadi, Barbaros’un Marsilya’ya çikmasi

1530-1540

Divan-i Selimi’nin yazilmasi

1530-1560

Nasuh’un tarihçi, hattat ve ressam olarak faaliyet göstermesi

1530-1588

Sinan’in imparatorlugun bas mimari olarak faaliyet göstermesi

1532

Alaman Seferi

1533-1534

Barbaros’un Osmanli hizmetine girisi ve Cezayir beylerbeyligine tayini

1534

Irakeyn seferinin açilisi, Tebriz’e ikinci defa giris ve Bagdat’in alinisi

1534

Seyhülislam Ibn-i Kemal’in ölümü

1536

Fransizlara kendi bayraklari ile Osmanli limanlarinda ticaret hakki veren ahidname verilmesi

1536

Veziriazam Ibrahim Pasa’nin idami

1537

Körsof – Avlonya seferi

1538

Preveze Zaferi

1538

Hadim Süleyman Pasa’nin Hint Seferi

1540

Venedik ahidnamesindeki Karadeniz’de ticaret imtiyazinin kaldirilmasi

1540-1560

Kara Memi’nin nakkashanede faaliyet göstermesi

1541

Budin’in kati olarak ilhaki ve beylerbeyigi olmasi

1543

Estergon’un ve Istolni Belgrad’in fethi

1543

Bati musikisiyle ilk resmi temas (I. François’nin Kanuni’ye gönderdigi saray orkestrasi)

1547

Osmanli-Habsburg Sulhü

1547

Avusturyalilar’a Osmanli topraklarinda emn ü aman üzere ticaret yapma hakkinin taninmasi

1547

San’a’nin fethi

1548

Ikinci Iran seferi

1550

Süleymaniye Külliyesi’nin insaasi

1551

Trablusgarb’in fethi

1552

Piri Reis’in Portekizlilere karsi seferi

1553

Piri Reis’in ölümü

1553-1554

Turgud Reis’in Akdeniz seferi

1553-1554

Nahcivan Seferi

1555

Ilk Osmanli-Iran antlasmasi : Amasya Müsalahasi

1556

Sankulu’nun vefati; Kara Memi’nin saray nakkashanesine Sernakkas olusu; Hattat Ahmed Karahisari’nin vefati

1557

Dokuzuncu Akdeniz seferi, Fas’in fethi

1557

Süleymaniye külliyesinin açilisi

1558

Sakayik-i Nu’maniye telifi

1558

Arifi’nin Süleyman-name’sinin tamamlanmasi

1559

Sehzade Bayezid ile Selim’in Konya Savasi ve Bayezid’in yenilerek Iran’a siginmasi

1560

Cerbe’nin alinisi

1560-1600

Osman’in Nakkashanede faaliyet göstermesi

1561

Tasköprüzade’nin ölümü

1562

Osmanli-Habsburg Sulhü

1563

Seydi Ali Reis, Ali B. Hüseyin el-Katibi’nin ölümü

1565

Basarisiz Malta kusatmasi

1565

100 dirhem gümüsten 450 akçe kesilmesi

1566

Kanuni Sultan Süleyman’in son seferi : Sigetvar ve Sultanin vefati, II. Selim’in cülusu

1567

Yemen isyani

1568

Davud el-Antaki’nin Tezkire adli eserini telif etmesi

1569

Astarhan seferi

1569

Kaptan Kurdioglu Hizir Beyin Sumatra seferi

1569-1595

Lokman’in sehnameci olarak vazife görmesi

1571

Kibris fethinin ikmali

1571

Inebahti hezimeti

1571

Mustafa B. Ali el-Muvakkit’in ölümü; Takiyyüddin’in müneccimbasiliga tayin edilmesi

1574

Bugday Zaferi

1574

Tunus’un fethi

1574

Selimiye’nin açilisi

1574

II. Selim’in vefati ve III. Murad’in cülusu

1575

Münseat’üs-Selatin’in III. Murad’a takdimi

1575

Edirne’de Sinan eliyle II. Selim için Selimiye Camii’nin insasi

1577

Takiyüddin’in gözlemlerine 1577’de de kismen tamamlanan Daru’r-Rasadü’l-Cedid’de (Istanbul Rasathanesi) devam etmesi

1578

Osmanli-Iran Savasi’nin baslamasi

1578

Fas’ta el-Kasrü’l-kebir Zaferi

1578

Kafkaslarda hareket

1580

Ilk Ingiliz ahidnamesinin verilisi

22 Ocak 1580

Istanbul Rasadhanesi’nin yiktirilmasi

1583

Mesale Zaferi

18 Kasim 1583

Cizvitlerin Galata’daki Saint Benoit Kilisesi’ne yerleserek burada St. Benoit mektebini açmalari

1584-1588

Lokman’in iki ciltlik Hüner-name’sinin tamamlanmasi

1585

Tebriz’in alinisi

1585

Takiyüddin el-Rasid’in ölümü

1586

Ilk Sikke tashihi

1587

Gürcistan harekati

1588

Gence seferi

1588

Resm-i tashih-i sikke konulmasi

1588-1606

Bosnali Mehmed’in saraydaki kuyumcularin (zergeran bölügünün) basi olarak vazife görmesi

1589

Ikinci sikke tashihi

1590

Osmanli-Iran Antlasmasi

1590

Yeniçerilerin et ihtiyaçlarini karsilamak üzere gümrük resmine “zarar-i kassabiye” adiyla %1 oraninda ilave yapilmasi

1593

Osmanli-Habsburg Savaslari

1595

Estergon’un düsüsü

1595

III.Murad’in vefati, III. Mehmed’in cülusu

1596

Egri Kalesi’nin alinisi ve Haçova Zaferi

1598-1663

Davud ve Mehmed Agalar tarafindan Istanbul’da valide sultanlar için Yeni Camii’nin insasi

1599

Osmanli sarayinda ilk Bati müzigi aleti (Elizabeth I.’in IV. Mehmed’e gönderdigi org); Davud el-Antaki’nin ölümü

(1600-1700)

1600

Sikke tashihi

1601

Kanije Zaferi

1601

Ingiliz tüccarinin ödeyecegi gümrük resminin %3’e indirileceginin ahidnameye derci

1603

Osmani-Iran Savasi’nin baslamasi

1603

III. Mehmed’in vefati, I. Ahmed’in cülusu

1603-1703

I. Ahmed döneminden III. Ahmed dönemine kadar olan dönemi ihtiva eden devre

1607

Asi Canbolatoglu ve Maanoglu’nun Oruç ovasinda bozguna ugratilmasi

1609-1610

Celali tenkili için Kuyucu Murad Pasa Anadolu’da

1612

Osmanli-Iran Antlasmasi

1612

Hollandalilara ahidname verilmesi

1613

Ömer B. Ahmed el-Ma’I el-Çulli’nin ölümü

1614

Ali B. Veli B. Hamza el-Magribi’nin ölümü

1615

Iran Savasi’nin yeniden baslamasi

1615

Revan Seferi

1617

I. Mustafa’nin cülusu

1617

Istanbul’da Mehmed Aga tarafindan Sultan Ahmed Camii’nin insasi

1618

I. Mustafa’nin hal’I ve II. Osman’in cülusu

1618

Sikke tashihi

1621

II. Osman’in Lehistan seferine çikisi (Hotin seferi)

1622

II. Osman’in katli ve I. Mustafa’nin yeniden tahta çikisi

1623

I. Mustafa’nin tahttan indirilip IV. Murad’in cülusu

1624

Sikke tashihi

1629

Cizvitler tarafindan, 1629’da Istanbul’da “Saint Georges” Fransiz okulu ile yine “St. Louis Dil Oglanlar Mektebi”nin kurulmasi

1634

Ilk Seyhülislam katli (Ahizade Hüseyin Efendi)

1635

IV. Murad’in Revan seferine çikisi

1638

Bagdat Seferi ve Bagdat’in alinisi

1638

Hekimbasi Emir Çelebi’nin ölümü

1639

Osmanli-Iran sulhü : Kasrisirin Antlasmasi

1640

IV. Murad’in ölümü, Ibrahim’in tahta çikisi, sikke tashihi

1642

Hafiz Osman’in Istanbul’da dogusu

1642-1698

Hattat Hafiz Osman

1645

Girit seferinin açilisi, Hanya’nin alinisi

1648

Ibrahim’in hal’i, IV. Mehmed’in cülusu

1648

Kandiye kusatmasi

1650

Osmanli musikisi eserlerinin ilk notali tesbiti (Ali Ufki’nin eseri)

1656

Çanakkale Bogazi’nin Venedik ablukasi altina alinmasi

1656

Çinar Vak’asi

1656

Köprülüler devrinin baslamasi

1658

Katip Çelebi’nin ölümü

1660

Varad Kalesi’nin alinisi

1663

Uyvar seferi, Uyvar’in fethi

1664

St. Gotthard bozgunu ve Vasvar Antlasmasi

1666

Türk Divan edebiyatinda sebk-i Hindi’nin öncülerinden Naili’nin ölümü

1669

Kandiye’nin alinisi, Girit’in tamamiyla Osmanli hakimiyetine girisi

1670

Hekimbasi Salih B. Nasrullah B. Sellüm’ün ölümü

1672

Lehistan seferi, Kamaniçe’nin alinisi

1672

Bucas Antlasmasi

1673

Fransiz tüccarinin ödedigi gümrük resminin %3’e indirilmesi

1676

Osmanli-Lehistan sulhü : Zorawna Antlasmasi

1678

Ukrayna’da Çehrin seferi

1678

Hafiz Osman’in kendi üslubunu gerçeklestirmesi

1680

Mehter etkisinde ilk Bati müzigi eseri (N. A. Strungk’un Esther operasi)

1680

Mehter etkisinde ilk Bati müzigi eseri (N. A. Strungk’un Esther operasi)

1682

Osmanli-Rus Antlasmasi

1682

Seyahatname’nin yazari Evliya Çelebi’nin ölümü

1683

II. Viyana kusatmasi ve büyük bozgun

1683

Ebu Abdullah Muhammed b. Süleyman el-Fasi b. Tahir; el-Ridvani’nin ölümü

1685

Uyvar’in elden çikisi

1685

Saraydaki altin ve gümüsten sikke basimi

1686

Budin’in düsüsü

1687

IV. Mehmed’in tahttan indirilmesi, II. Süleyman’in cülusu

1687

Egri kalesinin düsüsü

1687

Bir akçe itibari degerli “mankur” un piyasaya çikarilmasi

1688

Belgrad’in elden çikisi

1690

Kanije kalesinin düsüsü

1690

Belgrad’in geri alinisi

1690

Fransizlarin Misir’da ödedigi gümrük resminin %3 olarak tesbiti

1691

Ebu Bekr Behram b. Abdullah el-Dimaski’nin ölümü

1691

II. Ahmed’in tahta çikisi

1691

Salankamen bozgunu

1691

Enflasyonu körükledigi için mankur darbinin yasaklanmasi

1695

II. Ahmed’in ölümü

1695

II. Mustafa’nin cülusu, Malikane sisteminin uygulanmaya baslanmasi

1697

Zenta bozgunu

1698

Sehremini Baruthanesi yangini

1698

Hafiz Osman’in Istanbul’da vefati

1699

Karlofça Antlasmasinin imzalanmasi

(1700 – 1800 )

1700

Ruslar’la Istanbul Antlasmasi’nin imzalanmasi

1702

Iskender Çelebi Bahçesi’ndeki (bugünkü Ataköy) yeni baruthanenin faaliyete geçmesi

1702

Müneccimbasi Ahmed Dede b. Lütfullah’in ölümü

1702

Istanbul çuka imalathanesinin faaliyetinin durdurulmasi

1703

Edirne Vak’asi

1703

III. Ahmed’in tahta çikisi

1703

“Tugrali” altin paranin piyasaya çikarilmasi

1708

Istanbul’da Selanikli ustalarin çalistigi çuka imalathanesinin kurulmasi

1709

Tersane içinde bir “lengerhane” yapimi

1711

Prut Zaferi ve Barisi

1711

Ridvan b. Abdullah el-Razzaz el-Feleke’nin ölümü

1713

“Zincir” altinin çikarilmasi

1715

Venedik’e savas açilmasi ve Mora Seferi

1716

Osmanli-Avusturya Savasi, Varadin bozgunu, Temasvar’in elden çikisi

1716

“Findik” altininin piyasaya çikarilmasi

1718

Pasarofça Antlasmasi

1718

Valilerin sefer masraflarini karsilamak üzere “imdadiyye-i seferiyye” toplamalarinin kabulü

1718-1730

Ilk bestekarlar antolojisi (Seyhülislam Es’ad Efendi’nin Nevsehirli Ibrahim Pasa’ya sundugu Atrabu’l Asar’i)

1720

Istanbul’da devlet tarafindan bir ipekli imalathanesinin kurulmasi

1720

Batiya hediye gönderilen ilk mehter takimi (III. Ahmed tarafindan Lehistan’a)

1720

III. Ahmed için tasvirleri Levni tarafindan yapilan Surname-i Vehbi

1721

Çelebi Mehmed Efendi’nin sefaret vazifesiyle Fransa’ya gidisi

1723

Iran seferinin üç cepheli olarak açilisi

1724-1725

Azerbaycan harekati, Tebriz ve Cence’nin alinisi

1726

Ibrahim Müteferikka tarafindan ilk Türk matbaasinin kurulusu

1727-1839

Türk matbaasinin kurulusu ve yeni unsurlar devresi

1729

“Zer-i mahbub” adiyla yeni bir altinin piyasaya sürülmesi

1729

Cevheri’nin Lügat-i Sihah’inin Vankulu tarafindan yapilan tercümesinin matbaada basilan ilk kitap olmasi

1730

Yanyali Mehmed Esad b. Ali b. Osman’in ölümü

1730

Patrona Halil isyani, III. Ahmed’in hal’i, I. Mahmud’un cülusu

1732

Osmanli-Iran barisi

1733

Iran Savasi’nin hizlanmasi, Nadir Sah’in basarilari

1733

Kefe Mukataasi’nin Istanbul Mukataasi Kalemi ile birlestirilmesi

1735

Bonneval Ahmed Pasa (Comte de Bonneval) nezaretinde Humbaraci Ocagi’nin kurulmasi

1736

Osmanli-Avusturya-Rus Savaslari

1736

Abdullah b. Ebi Bekr b. Süleyman el-Marasi’nin ölümü

1739

Belgrad Antlasmasi

1739

Rus tüccarlarina Karadeniz hariç olmak üzere, Osmanli sulari ve topraklarinda ticaret hakki taninmasi

1742

Ömer Sifai’nin ölümü

1743

Osmanli-Iran Savasi’nin yeniden hizlanmasi

1745

Matbaanin kurucusu Ibrahim Müteferrika’nin ölümü

1746

Osmanli-Iran barisi

1747

Humbaracibasi Bonneval Ahmed Pasa’nin ölümü

1748

Avlonya ve Egriboz mukataalarinin Bursa Mukataasi Kalemi’ne katilmasi

1748-1755

Istanbul’da I. Mahmud ve III. Osman tarafindan Nuruosmaniye Camii’nin insa ettirilmesi

1751

Osmanli musikisi üzerine Batida yazilan ilk eser (Charles Fonton’un Essai…’si)

1754

I. Mahmud’un ölümü, III. Osman’in cülusu

1757

III. Osman’in ölümü, III. Mustafa’nin cülusu

1757-1758

Haremeyn mukataalarinin satis ve iltizam islerinin defterdar tarafindan yürütülmeye baslanmasi

1758

Mustafa Rakim’in Ünye’de dogusu

1760 (1173)

Abbas Vesim Efendi b. Abdurrahman b. Abdullah’in ölümü

1766

Haremeyn mukataalarinin darphanece idare olunmaya baslanmasi

1768

Osmanli-Rus Savasi’nin baslamasi

1770

Rus filosunun Ingilizler’in yardimiyla Akdeniz’e girmesi

1770-1776

Fransiz Subayi Baron de Tatt’un Istanbul’da bulunmasi

1771

Kirim’in isgali

1772

Tersane yakinlarinda Topçu Mektebi’nin kurulmasi

1773

Mühendishane-i Bahri-i Hümayun’un kurulusu

1773-1774

Darphanenin Hazine-i Amire’nin yedegi vazifesini görmeye baslamasi

1774

Avrupa tarzinda teskil edilmis olan Sürat Topçulari Ocagi’nin kurulmasi; Bedreddin Hasan b. Burhaneddin Ibrahim el-Ceberti’nin ölümü

1774

Sür’at TopçulariOcagi’nin kurulmasi

21 Temmuz 1774

Küçük Kaynara Antlasmasi ve Ruslar’a Karadeniz’de seyrüsefer hakki taninmasi

29 Nisan 1775

Tersane amarlarinda bir odada “Hendese Odasi” nin kurulmasi

1776

Mühendisane-i Bahri-i Hümayun’un açilisi; Bogdan Prensi Alexandir Ispilanti Bey’in Bükres ve Yas’ta Rum Ortodoks cemaatinde yeni tarz egitimin ilk adimlari atmasi; Hendese odasna nizam verilmesi

10 Mart 1779

Aynalikavak Tenkihnamesi

1780

Mehmed Esad Yesari’nin ta’lik hattinda Osmanli üslubunu bulusu

1781

Hendese odasinin Mühandishane olarak isimlendirilmesi

1783

Rusya’nin Kirim’i ilhaki

1784

Avusturyalilar’a Karadeniz’de seyrüsefer hakki verilmesi

1784

Fransiz Lafitte-Clave ve Monnier’in Tersane’deki mühendishanede istihkam dersleri vermeleri

8 Ocak 1784

Osmanli Devleti’nin Rusya’nin Kirim’i ilhakini bir “sened” ile resmen tanimasi

1787-1788

Istanbul’da bulunan Fransiz uzmanlarin ve subaylarin tamamen ülkelerine dönmeleri

17 Agustos 1787

Osmanli-Rus Savasi’nin ilani

9 Subat 1788

Rusya’nin müttefiki sifatiyla Avusturya’nin da savasa girmesi

1789

Kiymetli maden islenmesinin yasaklanmasi ve neticesiz dis istikraz tesebbüsü

Ocak 1789

Özi Kalesi’nin Ruslar tarafindan zapti

7 Mayis 1789

I. Abdülhamid’in ölümü ve III. Selim’in tahta çikmasi

11 Temmuz 1789

Osmanli-Isveç ittifaki

1790

Ilk resmi Ermeni mektebinin Kumkapi’da açilmasi; Gelenbevi, Ismail b. Mustafa b. Mahmud’un ölümü

31 Ocak 1790

Osmanli-Prusya ittifaki

27 Temmuz 1790

Avusturya’nin Prusya tarafindan barisa zorlanmasi. Reichenbach Konvansiyonu

18 Eylül 1790

Yergögü Mütarekesi

Ekim – Kasim 1790

Kili ve Ismail kalelerinin Rusya tarafindan zapti

1791-1799

Mevlevi ayininde piyano (!) (Galata Mevlevihanesi, Seyh Galib/III. Selim zamani)

4 Agustos 1791

Avusturya ve Osmanli Devleti arasindaki son savasin bitirilmesi. Zistovi Antlasmasi

11 Agustos 1791

Rus Savasi’nin sonu. Kalas Mütarekesi

1792

Nizam-i Cedid hareketinin baslamasi

1792

III. Selim devrinde 100’lük gurus basilmasi

10 Ocak 1792

Kirim’in Rusya’ya birakilmasi

10 Ocak 1792

Yas Antlasmasi

1793

Daimi elçiliklerin islahi ve Londra, Paris ve Viyana’da daimi elçilik ihdasi

1793

Nizam-i Cedid Ordusu’nun Kurulusu

1793

Hasköy’de Humbaraci ve Lagimci Ocagi kislasinda Mühendishane-i Cedide’nin açilmasi; Fazil Hüseyin’in III. Selim’in sarayinda hazirladigi Huban-name ve Zenanamesi’nin resimli bir nüshasi

1793

Zahire Nezareti’nin kurulmasi

1793-1794

Baruthane-i Amire’de Ingiliz perdahi barut imaline baslanmasi

1794

Halkali’da yapilan Azadlu Baruthanesi’nin faaliyete geçmesi

1795

Lehistan’in Avrupa haritasindan silinmesi

1795

Mühendishane-i Berr-i Hümayun’un açilisi; Kara Mühendishanesi binasinin insasi; Osmanli sarayinda ilk yabanci bando (Napolyon’un III. Selim’e gönderdigi)

1795

Zahire Hazinesi’nin kurulmasi

1797

Mühendishane’de açilan Matbaanin faaliyete geçmesi

1797

Paris, Viyana ve Berlin’de daimi elçilikler ihdasi

1797

Pazvandoglu isyani

1797

Rumeli’de dagli eskiya hareketleri ve isyanlari

17 Eylül 1797

Venedik Devleti’nin ortadan kaldirilmasi

1798

Mehmed Es’ad Yesari’nin Istanbul’da vefati

3 Ocak 1798

Fransa’ya karsi Osmanli-Rus ittifaki

1 Temmuz 1798

Fransa’nin Misir’a saldirmasi

3 Eylül 1798

Fransa’ya savas ilani

1799

Neticesiz dis istikraz tesebbüsü

5 Ocak 1799

Fransa’ya karsi Ingiltere ile ittifak

Subat 1799

Napolyon’un El-Aris ve Gazze’yi ele geçirmesi

Mayis 1799

Napolyon’un Akka’da Cezzar Ahmed Pasa tarafindan maglup edilmesi

Agustos 1799

Napolyon’un Fransa’ya dönmesi, Misir’in isgalinin devami

(1800 – 1900 )

1800

Takvimlerin Jacques Cassini Zicine göre hazirlanmaya baslamasi

Mart 1800

Rus ve Osmanli kuvvetlerinin Yedi Ada Cumhuriyeti’ni kurmalari

1801

Kara Mühendishanesi hocaligina Hüseyin Rifki Tamani’nin getirilmesi; Gevrekzade Hafiz Hasan Efendi’nin ölümü

Agustos 1801

Misir’in tahliyesine dair mütareke

1802

Fransiz ve Ingiliz gemilerinin kendi bayraklari altinda Karadeniz’e çikmalarina müsaade edilmesi

1802

Avrupa ile ticaret yapan Osmanli gayri müslim tüccarina Avrupa devletleri tüccari statüsünün taninmasiyla “Avrupa tüccari” denilen sinifin ortaya çikmasi

25 Haziran 1802

Paris Antlasmasi. Fransa ile baris

1803

“Ayvalik Ikonomos Akademisi’nin kurulmasi; “Kuruçesme Rum Mektebi (Helleno Philosophical School)”nin kurulmasi

Subat 1804

Sirp isyanlarinin baslamasi

1805

Avrupa tarzinda ilk hastane’nin Kasimpasa’daki Tersane-I Amire’de açilmasi

1805

Osmanli Devleti’nin Napolyon’un “Imparator” unvanini tanimasi

1805

Tersane Hazinesi’nin kurulmasi

1805

Beykoz Çuka ve Kagit Fabrikasi’nin faaliyete geçmesi

Temmuz 1805

Mehmed Ali Pasa’nin Misir’a vali olarak tayini

1806

Nizam-i Cedid’in basarisizligi ve gerilemesi. Ikinci Edirne Vak’asi

1806

Osmanli-Rus Savasi

1806

III. Selim’in Mühendishan-i Berri-i Hümayun kanunnamesi

Ocak 1806

Tersane Tibbiyesi’nin kurulmasi

Ekim 1806

Memleketeyn ‘in Rusya tarafindan isgal edilmesi

1807

Vehhabi isyaninin had safhaya varmasi. Haccin engellenmesi

20 Subat 1807

Ingiltere’nin Rusya’nin yaninda Osmanli savasina istiraki ve Ingiliz filosunun Istanbul önlerine gelmesi

Mart – Eylül 1807

Ingiliz filosunun Iskenderiye’ye saldirmasi ve Mehmed Ali tarafindan maglup edilmesi

25 Mayis 1807

Nizam-i Cedid’e karsi ayaklanma

29 Mayis 1807

III. Selim’in tahttan indirilmesi ve Nizam-i Cedid’in ilgasi

29 Mayis 1807 – 28 Temmuz 1808

IV. Mustafa devri. Siyasi istikrarsizliklar ve darbeler

1808

Mustafa Rakim’in celi sülüs ve tugra’ya yeni üslubunu getirisi

28 Temmuz 1808

Alemdar Mustafa Pasa’nin müdahalesi, IV. Mustafa’nin tahttan indirilmesi, III. Selim’in katli, II. Mahmud’un tahta çikmasi

28 Temmuz 1808 – 16 Kasim 1808

Alemdar’in kisa süren sadareti

29 Eylül 1808

Sened-i Ittifak : Devletin ayanlarla uzlasmasi

15-16 Kasim 1808

Yeniçeri Ayaklanmasi : Alemdarin Sonu

5 Ocak 1809

Ingiltere ile süren savasin sonu : Kal’a-i Sultaniyye Antlasmasi

1810

II. Mahmud devrinde beslik “cihadiyye”lerin basilmasi

1810

Izmir Jimnasium’unun kurulmasi; Yesarizade Mustafa Izzet’in ta’lik’e son seklini verisi

1812

Vehhabi ayaklanmasinin Mehmed Ali Pasa tarafindan bastirilmasi

1812

Fransiz postalarinin ilk kurulusu

28 Mayis 1812

Rus Savasi’nin sonu : Bükres Antlasmasi, Sirbistan’a özerklik verilmesi

1816

Milos Obronoviç’in “basknez” olarak taninmasi ve Sirbistan’in özerliginin temini

1817

Hüseyin Rifki Tamani’nin ölümü

Subat – Mart 1821

Eflak ve Mora’da Rum isyanlarinin baslamasi

1823

Avrupa ile ticaretin Türk gemileriyle yapilmasina tesebbüs edilmesi

1824

Rum ayaklanmasini bastirmak üzere Misir kuvvetlerinin çagrilmasi

1824

Fatih Külliyesindeki Darü’s-Sifa’nin yikilmasi; Sultan II. Mahmud’un Talim-i sibyan adi ile ferman yayinlamasi; St. Pierre mektebinin kurulmasi

1826

Ihtisab müessesesinin düzenlenmesi

1826

Sinasi’nin dogumu; Mustafa Rakim’in Istanbul’da vefati; Ermeni ustalara Nakkaslik hakkinin verilmesi

14 Haziran 1826

Yeniçeri Ocagi’nin ortadan kaldirilmasi, Asakir-i Mansure-i Muhammediyye’nin kurulmasi

7 Ekim 1826

Rusya ile Akkerman Antlasmasi’nin akdi

1827

Osmanlilar’in Ingiliz yapisi ilk buharli gemiye sahip olmalari

1827

Tiphane-i Amire’nin kurulmasi; Ilk “Mars-i Sultani” bestesi (G. Donizetti, II. Mahmud’a)

1827

Mukataa Hazinesi’nin Hazine-i Amire’den ayrilmasi

4 Nisan 1827

Ingiltere ile Rusya arasinda Yunanistan’in bagimsizligina dair Petersburg Protokolü

Temmuz 1827

Misir kuvvetlerinin Rum isyanini bastirmalari, Atina’nin teslimi

20 Kasim 1827

Navarin saldirisi : Osmanli-Misir donanmasinin yakilmasi

26 Nisan 1828

Rusya’nin savas ilan etmesi

1829

Ziya Pasa’nin dogumu; Mahmud Celaleddin’in Istanbul’da vefati; Sevki Efendi’nin Istanbul’da dogusu

1829

Deli Teskilatinin kaldirilmasi

14 Eylül 1829

Edirne Barisi : Yunanistan’in bagimsizligi

1830

Mühendishane-i Bahri’nin Heybeliada’daki kislaya tasinmasi; Ishak Efendi’nin Mühendishane bashocaligina getirilmesi; Avrupa’ya talebe gönderilmeye baslanmasi

1830

Tiftik keçisinin Güney Afrika’da yetistirilmeye baslanmasi

1830

Katolik ermeni cemaatinin ve kilisesinin resmen taninmasi

1830-1831

Nüfus sayimlari

5 Temmuz 1830

Fransizlar’in Cezayir’e saldirmalari ve ele geçirmeleri

1831

Ilk saray konservatuari (Mizika-i Hümayun ve Saray Harem Orkestrasi)

1831

Timarlarin kaldirilmasi (müessese sembolik olarak daha uzun süre devam etti)

1831-1834

Ishak Efendi’nin dört ciltilik Mecmua-i Ulum-i Riyaziye adli eserinin basilmasi

1 Kasim 1831

Ilk gazete Takvim-i Vekayi’nin nesri

1832

Tiphane-i Amire’nin Sehzadebasi’ndan Cerrahhane’nin bulundugu binaya nakledilmesi

1832

Memuriyette, ilmiyye ve mülkiyyede rütbelerin yatayina esitlenip derece ve elkabin (titulature) tesbiti

1832

Misir Valisi Mehmed Ali Pasa’nin isyani

1832

Istanbul-Izmit “posta yolu” nun yapimi

1832

Ingiliz postalarinin kurulusu

29 Ocak 1832

Topkapi Sarayi’na bitisik Gülhane bahçesinde mevcut binalarda Cerrahhane-i Amire’nin açilmasi

12 Aralik 1832

Misir kuvvetlerinin Konya’da Osmanli ordusunu yenmeleri

1833

Feshanenin kurulusu

2 Subat 1833

Misir kuvvetlerinin Kütahya’ya kadar ilerlemeleri

5 Nisan 1833

Rus kuvvetlerinin yardim amaci ile Beykoz’a asker çikartmalari ve Rus filosunun Istanbul’a gelmesi

Mayis 1833

Mehmed Ali’nin uzlasmaya zorlanmasi : Kütahya Sözlesmesi

8 Temmuz 1833

Mehmed Ali Pasaya karsi Osmanli-Rus ittifaki : Hünkar Iskelesi Antlasmasi, Bogazlar’in diger devletlere kapatilmasi

18 Eylül 1833

Münchengraetz Antlasmasi

1834

Maçka Kislasi’nda, Mekteb-i Harbiye’nin kurulmasi

1834

Mukataat Hazinesi’nin isminin “Mansure Hazinesi” olarak degistirilmesi

1835

Hazine-i Amire ile darphanenin birlestirilmesi

1835-1845

Ilk halk konserleri [Tanburi Aleksan Efendi (1815-1864) Istanbul Süleymanpasa Hani’ndaki kahvede]

1836

Bashoca Ishak Efendi’nin ölümü

1836

Islimye Çuka Fabrikasi’nin devlet tarafindan isletilmeye baslanmasi

11 Mart 1836

Umur-i Hariciye Nezareti’nin kurulmasi (hatt-i hümayun tarihi 23 Zilkaade 1251)

(1900 – 1924 )

1900

Hicaz demiryolunun insasina girisilmesi

1900

Istanbul Rihtimi insaatinin tamamlanmasi

31 Agustos 1900

Darü’l-Fünun-i Sahane’nin kurulmasi

1901

Servet-i Fünun dergisinin geçici olarakkapatilmasiyla Edebiyat-i Cedide toplulugunun dagilmasi; Lügat-i Tibbiye’nin

ikinci baskisinin yapilmasi; Vidinli Tevfik Pasa’nin ölümü

1901

Makedonya’da çete faaliyetlerinin artmasi, büyük devletlerin müdahaleleri

1901-1908

Hicaz demiryolu hattinin yapimi

1902

Yemen isyanlarinin tekrar baslamasi

1902

Hereke Fabrikasi’na çuka ve sayaktezgahlarinin eklenmesi

23 Kasim 1902

Makedonya’da Bulgar Ihtilal Cemiyeti’nin faaliyeti

23 Kasim 1902

Cum’a-i Bala ayaklanmasi

23 Kasim 1902

Makedonya’ya özel islahat plani hazirlanmasi

8 Aralik 1902

Hüseyin Hilmi Pasa’nin genis

yetkilerle “umumi müfettis” olarak Makedonya’ya tayini

1903

Idadilerin alti yila çikarilmasi

2-3

Agustos1903 Ilinden (Aya ilya yortusu günü) isyani

27 Subat 1909

Usul-i Muhasebe-i Umumiyye Kanunu’nun kabul edilmesi

13 Nisan 1909

31 Mart Olayi

19 Nisan 1909

Hareket Ordusu’nun Yesilköy’e varmasi,Istanbul’daki kargasayason vererek düzeni saglamasi

27 Nisan 1909

II. Abdülhamid’in tahttan indirilmesi,V. Mehmed Resad’in tahta çikarilmasi

21 Agustos 1909

Darü’l-Fünun-i Sahane’nin Vezneciler’dekiZeynep Hanim konagina tasinmasi

17 Aralik 1909

Meclisin açilmasi

1910

Arnavutlar’in ayaklanmalari

1910

Dahili gümrüklerin tamamen kaldirilmasi

1910

Vilayet merkezlerindeki bir kisim idadilerin “lise”ye dönüstürülmeye baslanmasi; ilk çalgi metodu (Ali Salahi Bey, Kendikendine Ud Ögrenme Usulü, Matbaa-i Amire).

1911

Sultan Resad’in Arnavutlar’i teskiniçin Rumeli seyahatine çikartilmasi

1911

Italya’nin Trablusgarp ve Bingazi’yesaldirmasi ve isgali

1911

Gayri müslim cemaatlerin birleserekmektepleri konusunda yeni bir düzenleme istemeleri; 78 devirli ilk plaklar (Tanburi Cemil, Orfeon Record)

1911-1912

Osmanli Italyan Savasi

1912

Yesilköy Hava Uçus Okulu’nun Açilisi

1912-1913

Balkan devletlerinin Osmanli-Italyan Savasi’ndan istifade etmek istemeleri : Balkan Savasi

18 Ocak 1912

Meclis-i Meb’usan’in feshi

25 Mart 1912

Türk Ocaklarinin kurulmasi

18 Nisan 1912

II. Dönem Meclis-i Meb’usan’in toplanmasi

18 Nisan 1912

Italyanlar’in Rodos, Oniki Ada ve Çanakkale Bogazi’na tecavüzleri

5 Agustos 1912

II. Dönem Meclis-i Meb’usan’in feshi

22 Temmuz 1912

Gazi Ahmed Muhtar Pasa hükümeti : Büyük Kabine

Eylül – Ekim 1912

I. Balkan Savasi

15 Ekim 1912

Trablus ve Bingazi’nin Italya’ya terki :Ouchy Antlasmasi, Rodos ve Oniki Ada’nin Italya elinde kalmasi

29 Ekim 1912

Kamil Pasa’nin sadareti

29 Kasim 1912

Arnavutluk’un istiklalini ilan etmesi

1913

Liselerin mevcut idadilerin yerini almasi

23 Ocak 1913

Babiali Baskini : Mahmud Sevket Pasa’nin sadareti

13 Mart 1913

Muvakkat Idare-i Umumiyye-i Vilayet Kanunu (kanun meclisten geçmeden yürürlüge girer)

30 Mayis 1913

I. Balkan Savasi’nin sona ermesi

11 Haziran 1913

Sadrazam Mahmud Sevket Pasa’nin öldürülmesi,Said Halim Pasa’nin sadareti

29 Haziran 1913

Balkan devletleri arasinda savas :Osmanli mirasinin paylasilmasinin kanli kavgasi

21 Temmuz 1913

Edirne’nin geri alinmasi

29 Agustos 1913

Osmanli-Bulgar barisi : Istanbul Antlasmasi

14 Kasim 1913

Osmanli-Yunan barisi : Atina Antlasmasi

14 Aralik 1913

Osmanli ordusunun Almanya tarafindan islahi

1914

Ecnebi postalarinin hepsinin kapatilmasi

1914

Dis ticarette gümrük resmi oraninin %15’e çikarilmasi

1914

Islah-i Medaris Nizamnamesi

1914

Dis Hekimleri Mezunin ve Talebe Cemiyeti’nin kurulmasi; Türk Bilgi Dernegi’nin kurulmasi;Medreset’ül-Hattatin’in kurulmasi; Dar’ül-Hilafeti’l-Aliyye Medreseleri’nin kurulmasi;

Medresetü’l-Hattatin’in Istanbul’da açilisi;Medresetü’l-Hattatin’in açilisi; Ilk resmi müzik ve tiyatro okulu (Darü’l-Elhan)

8 Subat 1914

Anadolu’da Ermeni talepleri dogrultusunda islahati öngören Osmanli-Rus Antlasmasi (“Muamele”)

14 Mayis 1914

III. Dönem Meslis-i Meb’usan

28 Haziran 1914

Avusturya-Macaristan veliahdinin Saraybosna’da öldürülmesi

28 Temmuz 1914

Avusturya Macaristan’in Sirbistan’a savas ilani

1 Agustos 1914

Almanya’nin Rusya’ya savas ilani

2 Agustos 1914

Meclis-i Meb’usan’in süresiz tatili (IV. Ve son dönem meclis 12 Ocak 1920’de toplanacak ve 2 Nisan 1920’de Istanbul’un isgali üzerine dagitilarak mebuslar sürgüne yollanacak)

2 Agustos 1914

Osmanli Devleti ile Almanya arasinda ittifak antlasmasinin imzalanmasi

4 Agustos 1914

Almanya’nin Fransa’ya, Ingiltere’nin Almanya’ya savas ilani : I. Cihan Savasi’nin baslamasi

10 Agustos 1914

Alman savas gemilerinin (Yavuz ve Midilli) Bogazlardan geçmelerine izin verilmesi

9 Eylül 1914

1 Ekim tarihinden geçerli olmak üzere kapitülasyonlarin kaldirilmasi

12 Eylül 1914

Inas Darü’l-Fünun’unun kurulmasi

29 Eylül 1914

Islah-i Medaris Nizamnamesi’nin yayinlanmasi

29 Ekim 1914

Karadeniz’e açilan Osmanli filosunun Rus limanlarini topa tutmasi

Kasim – Aralik 1914

Enver Pasa kumandasindaki Osmanli kuvvetlerinin Sarikamis felaketi

3 Kasim 1914

Rusya’nin Osmanli Devleti’ne savas ilani

5 Kasim 1914

Ingiltere ve Fransa’nin Osmanli Devleti’ne savas ilani

11 Kasim 1914

Osmanli Devleti’nin Itilaf Devletleri’ne savas ilani

14 Kasim 1914

Cihad-i Ekber ilani

14 Kasim 1914

Inas Sanayi-I Nefise Mektebi’nin açilmasi

18 Aralik 1914

Misir’in Ingiltere himayesinde bir “krallik” haline getirilmesi, Osmanli Devleti’nin hukukuna son verilmesi

1915

Evrak-i nakdiyye çikarilmasi

1915

Gümrük resmi oraninin %30’a yükseltilmesi

1915

Mekteb-i Tibbiye’nin Darü’l-Fünun’a baglanarak bugünkü Istanbul Üniversitesi Tip Fakültesi’ne dönüsmesi

Ocak – Subat 1915

Cemal Pasa kumandasindaki Osmanli kuvvetlerinin Misir seferi : Kanal hezimeti

Ocak – 18 Mart 1915

Müttefiklerin Çanakkale Bogazi’ni geçmeye çalismasi : Çanakkale Savaslari

27 Mayis 1915

Dogu Anadolu’da Ruslar’la isbirligi yapan Ermeni nüfusun iç bölgelere tasinmasi : Tehcir

1916

Hicaz ve Mekke’nin kaybi

1916

Izmit Dokuma Fabrikasi’nin kapanmasi

1916

Tevhid-i Meskukat Kanunu

1916

Dar’ül-Hilafeti’l-Aliyye Medreseleri üstünde Medresetü’l-Mütehassisin adi altinda bir ihtisas medresesi kurulmasi; Ilk Musiki cemiyeti (Darü’t-Talim-i Musiki)

1917

Yildirim Ordulari Grubu’nun kurulmasi

1917

Irak ve Suriye cephelerinin çöküsü

1917

Rusya’da Bolsevik ihtilalinin çikmasi ve çarligin sonu

1917

Cemaat mahkemelerinin kaza yetkisinin kaldirilisi

1917

Hukuk-i Aile Kararnamesi’nin kabulü

25 Mart 1917

Ser’iyye mahkemelerinin Adliye Nezaretine baglanmasi

6 Nisan 1917

Amerika Birlesik Devletleri’nin savasa istiraki ve Almanya’ya savas ilani

1918

Sam Mekteb-i Tibbiyesi’nin Beyrut’un isgali neticesinde kapanmasi; Gazi Ahmed Muhtar Pasa’nin ölümü

3 Mart 1918

Brest Litowsk Antlasmasi

3 Temmuz 1918

Sultan Resad’in vefati ve Vahdeddin’in tahta çikmasi

2 Ekim 1918

Bulgaristan’in savastan çekilmesi

8 Ekim 1918

Sadrazam Talat Pasa’nin istifasi, Ahmed Izzet Pasa’nin sadareti

30 Ekim 1918

Mondros Mütarekesi’nin imzalanmasi

3-4 Kasim 1918

Almanya ve Avusturya’nin savastan çekilmeleri

8 Kasim 1918

Izzet Pasa’nin istifasi ve Tevfik Pasa’nin sadareti

13 Kasim 1918

Itilaf Devletlerinin Istanbul önlerine gelerek sehri teslim almalari

1919

Hukuk-i Aile Kararnamesi’nin ilgasi

1919

Istanbul Darü’l-Fünun-un bir islahat programi ile Osmanli Darü’l-Fünun-u adiyla yeniden canlandirilmaya çalisilmasi; Harbiye Mektebi’nin adinin “Muhtelit Harbiye Mektebi” olmasi

4 Mart 1919

4 Mart 1919 Damat Ferid Pasa’nin sadareti: Hürriyet ve Itilaf Partisi’nin iktidara geçmesi

15 Mayis 1919

Yunanlilar’in Izmir’i isgali ve Bati Anadolu’da ilerlemeleri

19 Mayis 1919

Mustafa Kemal Pasa’nin Istanbul Hükümeti tarafindan Anadolu’ya gönderilmesi

23 Temmuz 1919

Erzurum Kongresi

4 Eylül 1919

Sivas Kongresi

2 Ekim 1919

Damat Ferid’in istifasi ve Ali Riza Pasa’nin sadareti

22 Ekim 1919

Amasya Protokolü

24 Ekim 1919

Çikarilan yeni bir nizamname ile fakültelere “medrese” denmeye baslanmasi ve Darü’l-Fünun’un ilmi muhtariyeti haiz oldugunun tasdik edilmesi

29 Kasim 1919

Misak-i Milli : Milli gaye ve hedeflerin, milli sinirlarin belirlenerek ilani

1920

Mektebi Harbiye’nin Ankara’da “Sunuf-i Muhtelife Zabit Namzetleri Talimgahi” olarak açilmasi; Inas Darü’l-Fünun-un lagvedilmesi

16 Mart 1920

Itilaf isgal kuvvetlerinin Istanbul’daki resmi binalara girmeleri, meclisin dagitilmasi ve kapanmasi, mebuslarin Anadolu’ya kaçmalari, ele geçenlerin Ingilizler tarafindan sürülmesi

5 Nisan 1920

Ferid Pasa’nin sadareti

11 Mayis 1920

Ferid Pasa hükümetinin Mustafa Kemal’i idama mahkum etmesi ve askerlikten tardi

10 Agustos 1920

Istanbul Hükümeti’nin Sevr Antlasmasi’ni imzalanmasi

2-3 Aralik 1920

Gümrü Antlasmasi’nin imzalanmasi

1921

Edebiyat ve Fen Fakültelerinde karma egitime geçilmesi; askeri ve mülki baytar mekteplerinin “Baytar Mekteb-i Alisi” adi altinda birlestirilmesi; Salih Zeki’nin ölümü

27 Ocak – 12 Subat 1921

Londra Konferansi : Anadolu için söz söyleme hakkinin Ankara Hükümeti’nde oldugunun tespiti

31 Mart 1921

II. Inönü Zaferi

3 Eylül 1921

Sakarya Meydan Savasi

20 Eylül 1921

Fransa ile baris

1922

Türk Dis Tabipleri Cemiyeti’nin kurulmasi; Hukuk ve Tip Fakültelerinde karma ögretime geçilmesi

27 Agustos 1922

Büyük Taarruz : isgalci Yunan kuvvetlerinin imhasi

30 Agustos 1922

Büyük Zafer : Yunan Baskumandani’nin esir edilmesi

9 Eylül 1922

Izmir’in kurtulusu

11 Ekim 1922

Mudanya Mütarekesi

1 Kasim 1922

Saltanatin ilgasi

16 Kasim 1922

Sultan Vahdeddin’in yurtdisina çikmasi

16 Kasim 1922

Abdülmecid Efendi’nin halife olarak seçilmesi

1923

Birinci ilmi heyet’in Ankara’da toplanmasi; Darü’l-muallim’in Yüksek Muallim Mektebi adini almasi

24 Temmuz 1923

Lozan Baris Antlasmasi

25 Eylül 1923

Mekteb-i Harbiye’nin Ankara’dan Istanbul’daki eski Harbiye binasina nakledilmesi

13 Ekim 1923

Ankara’nin bassehir olarak kabulü

29 Ekim 1923

Cumhuriyet’in ilani

3 Mart 1924

Hilafetin ilgasi ve Osmanli hanedan mensuplarinin yurtdisina çikartilmalari