Hanımlar Kurulu

D- HANIMLAR KURULU GÖREV YÜRÜTME KOMİSYONU
Necla TERZİOĞLU Bölge Adliyesi Emekli Yazı İşleri Müdürü
Feziha ÖZEN Ev Hanımı
Bünyan BULUT Ev Hanımı
Hatice Güleser ÇELİK Ev Hanımı
Fatma DEMİRTAŞ Emekli Öğretmen