Denetleme Kurulu

A- ASIL ÜYELER
ÜYE İrfan AY Müşavir-Denetçi
ÜYE Hasan NAZLI Emekli Vergi Dairesi Müdürü
ÜYE Nizamettin GÖKBULAK Öğretmen

B- YEDEK ÜYELER
YEDEK ÜYE Kürşat GENÇ Avukat
YEDEK ÜYE Yasir Cihat YALIN Avukat
YEDEK ÜYE Burak KÜÇÜK Doktora Öğrencisi

C- ÜST KURUL DELEGELERİ
Prof.Dr. Selçuk KIRLI Öğretim Üyesi
Prof.Dr. Mehmet ZARİFOĞLU Öğretim Üyesi
Hamit SARAÇ Emekli Öğrt-Yönet.
Mete TETİK Sanayici İş Adamı