Denetleme Kurulu

A- ASIL ÜYELER
ÜYE Kürşat GENÇ Avukat
ÜYE Yasir Cihat YALIN Avukat
ÜYE Burak KÜÇÜK Doktora Öğrencisi

B- YEDEK ÜYELER
YEDEK ÜYE Ercüment KARTAL Basın-Yayın
YEDEK ÜYE Eray YÜCEYURT Anestezi Uzmanı
YEDEK ÜYE Abdullah ÖZDEMİR Elektrik

C- ÜST KURUL DELEGELERİ
Prof.Dr. Selçuk KIRLI Öğretim Üyesi
Prof. Dr. Ali BAHADIR Emekli Öğretim Üyesi
Mete TETİK Sanayici-İş Adamı