Hars Heyeti

ŞUBE HARS HEYETİ
Prof. Dr. Mustafa CEMİLOĞLU Emekli Öğretim Üyesi
Prof. Dr. Kelime ERDAL BUÜ. Eğitim Fak. Öğretim Üyesi
Prof. Dr. Hülya TAŞ BUÜ Fen-Edeb. Fak. Öğretim Üyesi
Doç. Dr. Minara ALİYEVA ÇINAR BUÜ Eğitim Fak. Öğretim Üyesi
Doç. Dr. Hatice Kübra GÜLER SELEK BUÜ Eğitim Fak. Öğretim Üyesi
Dr. Öğr. Üyesi Ozan İPEK BUÜ Eğitim Fak. Öğretim Üyesi