Bursa Türk Ocağı

Bursa Türk Ocağı'nın Üç Hilalli Mührü

Bursa Türk Ocağı’nın Üç Hilalli Mührü
1922
Mehmet Uzun (Baboğlu)

BURSA TÜRK OCAĞI KURULUŞ VE FAALİYETLERİ İLE İLGİLİ BAZI BELGELER

Bursa Türk Ocağı’nın Faaliyetleri

Bursa Türk Ocağı ilk defa 30 Teşrini evvel 1329 (12 Kasım 1913) Pazartesi günü kurulmuştur.

İşgal yıllarında Yunanlılar tarafından kapatılan ve iki buçuk yıl kapalı kalan Bursa Türk Ocağı İKİNCİ defa 22 Ekim 1922 Cumartesi günü İsmet Paşa, Hamdullah Suphi, Türk Ocağı Bursa Şubesi Başkanı ve Bursa Milletvekili Muhittin Baha Parsa, Yahya Kemal Beyatlı, bazı mebuslar ve kalabalık bir halkın katılımı ile açılış töreni yapılmıştır.

Büyük Zaferden sonra Analdolu’da İzmit Türk Ocağı’ndan sonra ikinci açılan ocak Bursa Şubesi olmuştur.

1949-1984 yılları arasında ÜÇÜNCÜ defa Bursa Türk Ocağı’nın açılıp kapandığı tarafımızdan tespit edilmiştir.

DÖRDÜNCÜ defa Bursa Türk Ocağı şubesinin açılması için Genel Merkez 30 Eylül 2003 tarihinde yetki vermiştir.

Kuruluş faaliyetlerinin tamamlayan Bursa Türk Ocağı 27 Kasım 2004 tarihinde Türk Ocakları Marmara Bölgesi Şubeleri(Bakırköy-Balıkesir-Büyükçekmece-Edirne-Gebze-İstanbul-Kadıköy-Kocaeli-Pendik-Sakarya-Tekirdağ) katılımı ile yapılan toplantıya ev sahipliği yapmıştır.

Bursa Türk Ocağı Yayınları

1- BURSA TÜRK OCAĞI ESAS ve DAHİLİ NİZAMNAMELERİ
Bursa Muin-i Hilal Matbaası 1329-1332(1924), 14 s
2- BURSA TÜRK OCAĞI SPOR DERNEĞİ TÖRESİ
Bursa Orhaniye Matbaası 1926, 7 s
3- BURSA TÜRK OCAĞI MUSİKİ İZAHNAMESİ
4- TÜRK OCAKLARI DERNEKLERİ TÜZÜĞÜ
(Bursa)… 2004 12+1 s

5- BURSA TÜRK OCAĞI BÜLTENİ

Bursa Türk Ocağı Bülteni

Bursa, Hat Matbaasında kuşe kağıda renkli ve 4 sayfa halinde 30×21 cm boyutlarında yayınlanan bülten belli yerlere ücretsiz olarak dağıtılmakta veya gönderilmektedir.

Bursa Türk Ocağı Piyango Bileti
Bursa Türk Ocağı Piyango Bileti

 

Bilet Üzerinden Yazılı Bilgiler:

Bursa Türk Ocağı menfaatine Tertip ve 1 Eylül 1926 Tarihinde keşide edilecek olan Eşya Piyangosu

Bursa Türk Ocağı Reisi
Doktor Nazif
(mühür)

Spor Faaliyetleri

Bursa Türk Ocağı İzcilik Faaliyetleri
Bursa Türk Ocağı’nın İzcilik Faaliyetleri 24.07.1926

 

Bursa Türk Ocağı Müsabaka Afişi
Bursa Türk Ocağı’nın Bir Müsabaka Afişi

Afiş Üzerindeki Bilgiler:

Bursa Türk Ocağı Menfaatine 20 Temmuz Cuma günü saat, 15’te Bursa’da Atıcılar’da Birincilik Pehlivan Güreşleri ve sair spor eğlenceleri yapılacaktır.

Duhuliye : 20
Mevkli Bitleri, 50, 100 vd 200 kuruştur.

23/24 Temmuz Pazartesi gecesi Türk Ocağı Spor Derneği bahçesinde alafranga güreş

 

Bursa Türk Ocağı Spor Derneği'nin Resmi Açılış Hatırası
Bursa Türk Ocağı Spor Derneği’nin Resmi Açılış Hatırası 29.10.1926

 

Bursa'da Hakim ve Avukatlar Setbaşı Türk Ocağı Bahçesinde 1924
Bursa’da Hakim ve Avukatlar Setbaşı Türk Ocağı Bahçesinde 1924

 

Ocakta Sağlık Hizmetleri

Bursa Türk Ocağı Dispanserinin resmi açılış Merasimi (1929)
Bursa Türk Ocağı’nın Musiki Kolu Çalışmaları

Bursa Türk Ocağı Gençler Orkestrası (1928)
Bursa Türk Ocağı Gençler Orkestrası (1928)

 

Türk Ocakları Bursa Şubesi’nin 10.Nisan 1931 Öncesi Sahip Olduğu Gayrimenkuller

Türk Ocakları 7. Kurultayı 10 Nisan 1931 tarihinde olağanüstü toplanarak Teknik Encümeninin aşağıda suretini sunduğumuz raporu ve teklifleri oylayarak kabul edilmiş ve Türk Ocakları feshine; haiz olduğu bütün hakların bütün vecibeleriyle birlikte Cumhuriyet Halk Fırkasına devrine karar vermiştir.

Türk Ocakları’nın bütün hak ve vecibelerinin Cumhuriyet Halk Fırkasına devri sırasında Bursa Türk Ocağı’na ait devredilen Gayrimenkullerin listesi:

1 Bina Halkevi olmuştur.

1 Yazlık Sinema arsası

1 Bahçe, Bahçeli gazino Ocak binasına bitişik

1 Otel, gazino ve dükkan

14 Zeytinlik “Si” köyünde

 

Türk Ocakları’nın Feshi ile ilgili 10 Nisan 1931 tarihli 7. Olağanüstü Kurultayı’nın onayına sunulan Teknik Encümenin raporu sureti:

RAPORLAR TEKNİK ENCÜMENİN RAPORU

Merkez Heyetinin Raporunu tetkik için ayrılan Encümenimiz toplanarak bu vazifesini yapmış ve raporun icraattan bahseden kısımları üzerine bir mütalaa kaydına lüzum görülmemiştir.

Yalnız Büyük Milli Reis tarafından gelen Kurultay’ın fevkalade olarak toplanmasına esas sebep olan davete şükran ile hitap edilmesini heyeti umumiyenize teklife karar verilmiştir.

Büyük Türk Reisinin arzularının vücut bulması için can atmayı biz yasamızın kağıt üzerinde değil, Türk gönüllerine yazdığı mefkurenin tahakkukuna doğru en kuvvetli adımlardan biri sayarız.

Encümenimiz Kurultayın bu yönde bir karar alması için yasa ve kanun hükümlerini de tamamıyla müsait buluyor. Merkez Heyetinin davetiyle toplanmış ve Türk Ocakları’nın intihabı ile gelmiş en büyük heyet olan ve bu cemiyetin Kanun ifadesiyle en yüksek merciini teşkil eden Kurultayımız Kanunu Medeni mucibince bir cemiyet kendisini feshe her zaman karar verebileceği için, TÜrk Ocakları Cemiyetinin de feshine karar ile bütün Türk Ocakları ve Merkez Heyetinin hükmü şahsiyetinde toplanan bütün haklar ve vecibeler Cumhuriyet Fırkasının hükmi  şahsiyetine nakil ve devredilebilir.

Encümenimiz bütün ocaklı kardeşlerimizi bu yeni çalışma zemininde ve mezkure etrafında  daha ateşli bir şevkle daima beraber ve çalışmalarının feyizli neticeleriyle kendilerini ve milleti bahtiyar görmek istediğini ifade ederek,

Kurultayın:

1- Türk Ocakları Cemiyetinin feshine;

2- Bu cemiyetin haiz olduğu bütün hakların bütün vecibeleriyle birlikte Cumhuriyet Halk Fırkasına devrine;

Karar verilmesini arz ve teklif eder.

 

Rapor Teknik Encümeni

 

Çine Murahhası         Gördes Murahhası        Kırklareli Murahhası

Reşit Galip B.              Hakkı Tarık B.                 Dr Fuat B.

 

Denizli Murahhası     Sinirkent Murahhası

Necip Ali B.                 Mükerrem B

 

Kongre Reisi Teklifi Kurultayın Tasviplerine arz eder ve teklif aynen kabul edilir.