Türk Tarihi

Türk kelimesinin anlam konusunda, baz slam kaynaklarnda Türk ve terk kelimelerinin imla benzerliine dayanlarak Türkler, Kaf dann ardna terk edilmi bir kavim olarak açklanmtr. Sui-u adl Çin kaynanda Türklerin yaadklar ülkedeki mifer biçimindeki dala ilgili olarak adlandrldklarn belirtilmektedir. A.Vambery, Türk kelimesinin türe fiilinden -k ekiyle “türemi” olduu görüündedir.

Kagarl Mahmut, Türk adnn Türklere Allah tarafndan verildiini ve bu kelimenin “gençlik, olgunluk ve kuvvet, kudret ça” anlamna geldiini söyler. Ziya Gökalp, töre-türe kelimesinden -k ekiyle yaplm ve “töreli, nizaml ve yasa ile düzenlenmi kavim” anlamna gelen ad olduunu kabul eder.

F.W.K. Müller, Uygur metinlerinde Türk kelimesinin “kuvvet ve güç” anlamndaki erk kelimesiyle yan yana anlam kuvvetlendirmek için kullanldn söyler. Von Le Coq, Türk kelimesinin “güç ve kuvvet” anlam tadn açklar. W. Thomsen ile Gyula Nemeth bu görüü benimser. L. Bazin ise kelimenin türe fiilinden geldiini kabul ederek Vambery’e katlr; ayn zamanda kelimenin “güç ve kuvvet” anlam tadn söyleyerek de dier dilcileri destekler; Kagarl Mahmut’tan da ilham alarak Türk kelimesinin Törük > Türük > Türk biçiminde deiime urarken anlam bakmndan da “türemi, gelimi, geliip olgunlam” eklinde gelitii görüünü benimser.

Genel olarak Türk demek, Güçlü, kuvvetli manasnda kabul edilir.