Yönetim Kurulu

A- ASIL ÜYELER
BAŞKAN Prof.Dr. Selçuk KIRLI Öğretim Üyesi Özgeçmiş
BŞK. YARD. Prof.Dr. Mehmet ZARİFOĞLU Öğretim Üyesi Özgeçmiş
MUHASİP Hamit SARAÇ Emekli Öğrt-Yönet. Özgeçmiş
SEKRETER Dr. Mete ATEŞ Doktor  
ÜYE Nadir ÜLKER Avukat  
ÜYE Prof.Dr. Alev Sınar UĞURLU BUÜ Türk Dili ve Ed.Bölüm Başkanı Özgeçmiş
ÜYE Necla TERZİOĞLU Bölge Adliyesi Emekli Yazı İşleri Müdürü  

B- YEDEK ÜYELER
YEDEK ÜYE Özcan ACAR Teknik Eleman-Elektrik,Elektronik
YEDEK ÜYE Eray YÜCEYURT Anestezist
YEDEK ÜYE Nuri BAYRAKTAR İnşaat Mühendisi
YEDEK ÜYE Hüseyin ÇAĞLAYAN Emekli Yarbay
YEDEK ÜYE Sadri ÖZASLAN Emekli Öğretmen
YEDEK ÜYE Oğuzhan BULUT Emekli
YEDEK ÜYE Fikri GÜL Muhasebeci