Yönetim Kurulu

A- ASIL ÜYELER
BAŞKAN Prof.Dr. Selçuk KIRLI Öğretim Üyesi Özgeçmiş
BŞKN. YRD. Prof.Dr. Mehmet ZARİFOĞLU Öğretim Üyesi Özgeçmiş
ÜYE Hamit SARAÇ Emekli Öğrt-Yönet. Özgeçmiş
SEKRETER Dr. Mete ATEŞ Doktor  
ÜYE Nadir ÜLKER Avukat  
ÜYE Prof.Dr. Alev SINAR UĞURLU BUÜ Türk Dili ve Ed.Bölüm Başkanı Özgeçmiş
MUHASİP Hasan NAZLI Emekli Vergi Dairesi Müdürü  

B- YEDEK ÜYELER
YEDEK ÜYE Necla TERZİOĞLU Bölge Adliyesi Emekli Yazı İşleri Mdr.
YEDEK ÜYE Özcan ACAR Teknik Eleman-Elektrik,Elektronik
YEDEK ÜYE Hasan YAMAN Emekli Ziraat Yüksek Mühendisi
YEDEK ÜYE Feziha ÖZEN Ev Hanımı
YEDEK ÜYE Bünyan BULUT Ev Hanımı
YEDEK ÜYE Nizamettin GÖKBULAK Öğretmen
YEDEK ÜYE Hüseyin ERBULGU Ticaret