Bursa Türk Ocağı, Bursa Uludağ Üniversitesi’nde Gerçekleştirilen Türkoloji Alanında Ki Araştırmalara Ve Çalışmalara Destek Vermeye Devam Ediyor.

Bursa Türk Ocağı geçtiğimiz günlerde, şube başkanı Prof. Dr. Selçuk KIRLI öncülüğünde, Bursa Uludağ Üniversitesi’nin aktif durumdaki araştırma merkezlerinden biri olan Türk Devletleri ve Akraba Toplulukları Uygulama ve Araştırma Merkezi (TÜDAM)’ne kitap bağışında bulundu.


Prof. Dr. Selçuk KIRLI; bağışlanan kitapların Eski Türk Edebiyatı, Yeni Türk Edebiyatı, Halk Edebiyatı, Türk dili, Türk Tarihi, sosyoloji, psikoloji, birçok yazarın roman, şiir ve hikayelerini oluşturan setler ve Türk dünyası alanına ait olduğunu ifade etti. Üniversitenin Yüksek Lisans ve Doktora öğrencileri başta olmak üzere tüm öğrencilerin bu yayınlardan yararlanması gerektiğini vurguladı. Kırlı özellikle üniversitenin Yüksek Lisans ve Doktora öğrencilerinin, yapacağı araştırmalarda nitelikli kaynak ihtiyacını karşılayacak ciddi yayınların var olduğunu ve TÜDAM’ın bu amaç doğrultusunda etkin bir şekilde kullanılması gerektiğini ifade etti.


Prof. Dr. Selçuk Kırlı son olarak, Bursa Uludağ Üniversitesi’nde gerçekleştirilen Türk Dili, Türk Tarihi ve Türk Kültürü konulu akademik ve sosyal çalışmalara Bursa Türk Ocağı olarak her zaman maddi ve manevi destek vereceklerini belirtti.