9. Olağan Genel Kurul Gerçekleştirildi

Türk Ocakları Bursa Şubesi 19 Ocak Pazar günü Ördekli Kültür Merkezi’nde 9. Olağan Genel Kurul Toplantısını gerçekleştirdi.

Gençlik Kolunun öğrencilerinden Sedef GÜLYOL’un çağrısı üzerine saygı duruşu ve İstiklal Marşımızın okunmasından sonra ;
Yönetim Kurulu üyesi Dr. M. Mete ATEŞ öncelikle katılımcılara salt çoğunluğa bakılmaksızın gerçekleştirilecek toplantıya katılanlara teşekkürlerini iletti. Divanın teşekkülü için sunulan dilekçeyi hazirunun oylarına sundu. İttifakla teşekkül eden Divan Prof.Dr. Ali BAHADIR, Burak KÜÇÜK ve Yasir Cihat Yalın’dan oluştu.

Divan Başkanı Ali BAHADIR 3. Maddeden itibaren raporları sunmaya başladı .

Faaliyet Raporu Yönetim Kurulundan Dr.M. Mete ATEŞ tarafından özetlendi ve iki yılı içeren faaliyetlerin kitapçığın tüm katılımcılara dağıtıldığını söyledi.Kısaca 2018-2019 faaliyetlerinin ana başlıklarını söyledi . Birçok anmanın yapıldığını , TÜYAP kitap fuarında katılınıldığını ve Bursa Türk Ocağı Gazetesi’nin 141.sayıya ulaştığını söyledi . Gençlerin eğitim programı , üyelere konferanslar , Nevruz şenlikleri , Orta dereceli okullarda makale yarışmaları gibi faaliyetlere değindi . Bu faaliyetlerin gerçekleşmesinde imkan sağlayan kişilere teşekkür edip, sevgi ve saygıyla katılımcıları selamladı .

Ali BAHADIR , Mali ve Denetleme Kurulu Faaliyet Raporunu sunmak üzere İrfan AY’ ı kürsüye davet etti . İrfan AY 2018-2019 denetim raporunu arz edip , faaliyetlerin amacın çerçevesinde yapıldığını söyledi .İrfan AY ayrıca 2020-2022 dönemi için tahmini bütçeyi okudu.

Divan Başkanı Faaliyet Raporu , Denetleme Kurulu Raporu ve Tahmini bütçe için katılımcıları müzarekere etmeye davet etti .Konuşma yapmak isteyen olmadı.

Faaliyet Raporu ve Denetleme Kurulu Raporu ve Tahmini Bütçe oy birliği ile ibra edildi.

Gündemin Seçimler bölümüne geçildi; Tek liste olarak divan başkanlığına sunulan Kurullar listesi Divan Başkanı tarafından oylamaya sunuldu. İttifak ile liste kabul edildi. Kabul edilen liste:

9.OLAĞAN GENEL KURULU
KURULLAR LİSTESİ

YÖNETİM KURULU

A- ASIL ÜYELER
BAŞKAN Prof.Dr. Selçuk KIRLI Öğretim Üyesi Özgeçmiş
BŞK. YARD. Prof.Dr. Mehmet ZARİFOĞLU Öğretim Üyesi Özgeçmiş
MUHASİP Hamit SARAÇ Emekli Öğrt-Yönet. Özgeçmiş
SEKRETER Dr. Mete ATEŞ Doktor  
ÜYE Nadir ÜLKER Avukat  
ÜYE Prof.Dr. Alev Sınar UĞURLU BUÜ Türk Dili ve Ed.Bölüm Başkanı Özgeçmiş
ÜYE Necla TERZİOĞLU Bölge Adliyesi Emekli Yazı İşleri Müdürü  

B- YEDEK ÜYELER
YEDEK ÜYE Özcan ACAR Teknik Eleman-Elektrik,Elektronik
YEDEK ÜYE Eray YÜCEYURT Anestezist
YEDEK ÜYE Nuri BAYRAKTAR İnşaat Mühendisi
YEDEK ÜYE Hüseyin ÇAĞLAYAN Emekli Yarbay
YEDEK ÜYE Sadri ÖZASLAN Emekli Öğretmen
YEDEK ÜYE Oğuzhan BULUT Emekli
YEDEK ÜYE Fikri GÜL Muhasebeci

DENETLEME KURULU

A- ASIL ÜYELER
ÜYE İrfan AY Müşavir-Denetçi
ÜYE Hasan NAZLI Emekli Vergi Dairesi Müdürü
ÜYE Nizamettin GÖKBULAK Öğretmen

B- YEDEK ÜYELER
YEDEK ÜYE Kürşat GENÇ Avukat
YEDEK ÜYE Yasir Cihat YALIN Avukat
YEDEK ÜYE Burak KÜÇÜK Doktora Öğrencisi

C- ÜST KURUL DELEGELERİ
Prof.Dr. Selçuk KIRLI Öğretim Üyesi
Prof.Dr. Mehmet ZARİFOĞLU Öğretim Üyesi
Hamit SARAÇ Emekli Öğrt-Yönet.
Mete TETİK Sanayici İş Adamı

ŞUBE HARS HEYETİ
Prof.Dr. Mustafa CEMİLOĞLU Emekli Öğretim Üyesi
Doç.Dr. Kelime ERDAL BUÜ. Eğitim Fak. Öğretim Üyesi
Hülya TAŞ BUÜ Eğitim Fak. Öğretim Üyesi
Dr. Öğrt. Gör. Minara Aliyeva ÇINAR BUÜ Eğitim Fak.
Dr. Öğrt. Gör. Hatice YURTSEVER BUÜ Eğitim Fak.
Araşt. Gör. Ozan İPEK BUÜ Eğitim Fak

GENÇLİK KOLU GÖREV YÜRÜTME KOMİSYONU
Osman Yaşar USLU BUÜ Ziraat Fak.Yüksek Lisans Öğrencisi
Göktuğ AKBAŞ BUÜ Müh.Fak.Elektrik Eloktronik Böl. Öğrencisi
İdil Su KESKEN BUÜ İİBF Mezunu
Sedef GÜLYOL BUÜ İİBF Mezunu
Ahmet Fırat EKİZ BUÜ Müh. Fak. Endüstri Böl Öğrencisi
Hatice Kübra ÖZKAN BUÜ
Furkan OLGUN BUÜ İİBF İşletme Böl.Öğrencisi
Onur ÇELİK BUÜ Mes. Yük. Okulu Öğrencisi
Tarık Emre KARAGÜL BUÜ Eğitim F. İngilizce Öğretmenliği Öğrencisi
Türker UYSAL BUÜ Ziraat Fak. Öğrencisi

D- HANIMLAR KURULU GÖREV YÜRÜTME KOMİSYONU
Feziha ÖZEN Ev Hanımı
Bünyan BULUT Ev Hanımı
Hatice Güleser ÇELİK Ev Hanımı
Ayşe BAYRAKTAR Emekli Öğretmen
Fatma DEMİRTAŞ Emekli Öğretmen

Divan Başkanı Prof.Dr. Selçuk KIRLI’ ya ve Gençlik Kollarına teşekkür etti .

Ve Selçuk KIRLI’yı konuşmalarını yapmak üzere kürsüye davet etti, KIRLI göreve geldiklerinden buyana sekiz yılın tamamlandığını ve Bursa Türk Ocağı olarak oldukça iyi faaliyetler yapıldığını söyledi. Üyelere anket yaptırıldığı ; %78,5 beğenildiği , % 18 beğenilmediği % 3,3 kararsız gibi bir oranın çıktığını söyledi . İsmail GASPIRALI’NIN “ Millete hizmet etmek istiyorsan en iyi yaptığın işten başla” sözünü vurgulayan KIRLI , ayrıca Gençlik Kollarına teşekkür etti . Katılım gösterilen kitap fuarında yayınevi olarak girilebileceğinin müjdesini verdi . Şehrin üniversiteleri ile yakınlıktan bahseden KIRLI Bursa Şubesinin başarısını gözler önüne serdi . Gelecek zamanlarda devleti olmayan Türk Topluluklarına yönelik yapılacak bilgi şölenlerini hazırlama aşamasında olduğunu söyleyip şükranlarını sundu .

Divan Başkanı Ali BAHADIR katılımcılardan dilek ve temennilerde bulunmak isteyenlere söz hakkı verdi . Bursa Milletvekili İsmail TATLIOĞLU , Feridun BAYKARA, İbrahim HANÇER ve Mehmet Fikri ÜNAL söz alarak gençlerin katılımları için ve gençlere Ocak yönetimi tarafından verilen değer ve sevgilerinden ötürü teşekkür ettiler . Bursa Türk Ocağında ellerini taşın altına koymaktan çekinmeyen Selçuk KIRLI ve Hamit SARAÇ’a şükranlarını sunup , tebriklerini sundular .

Divan Başkanı tarafından son söz Şube Başkanı Selçuk KIRLI’ya verildi . KIRLI hep beraber Türk Milliyetçiliği fikrine devam edeceğiz diyerek, divan sonlandırıldı .