Türk Kavramının Tarih Boyunca Gördüğü İhanetler

Tarih alanında yaptığı araştırma ve yazdığı kitaplarla ünlenen Prof. Dr. İsmail Yakıt, Türk Ocakları Bursa Şubesi’nde ‘Türk kavramının tarih boyunca gördüğü ihanetler’ adıyla bir konferans düzenledi. Setbaşı’nda ki Türk Ocakları Bursa Şubesi’nde verilen konferansa, Uludağ Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekanı Mehmet Yüce ve çok sayıda tarih aşığı vatandaş katıldı.

Konferansta konuşan Prof. Dr. İsmail Yakıt, Türklük kavramının tarih boyunca geldiği anlamları anlattı. Tarihsel süreçte Türklük kavramına kötü anlamlar yüklendiğinden bahseden Prof. Dr. Yakıt, Göktürk Devleti’nden bu güne kadar, Türklüğü etkin kimlik olarak çok az sayıda kavmin kullandığını ifade etti. Türk Devletlerini incelediğinde çoğunun resmi ve diplomatik dilinin Arapça ve Farsçaya dayandığını anlatan Yakıt, ilk defa resmi dil ve diplomatik dil olarak Türkçeyi kullanan devletin Türkiye Cumhuriyeti olduğunun altını çizdi.

Türklük kavramının etnik bir ırk olmaktan ziyade siyasi bir yapısı olduğundan bahseden Yakıt, “Özellikle islamiyeti kabul ettikten sonra Türklük kavramı son plana itilmiştir. Tarih boyunca milletimize bizden çok komşu devletler ve düşmanlarımız Türk olarak hitap etmiştir. Türklük, yüzyıllar boyunca aşağılanmak anlamına gelen kelimelerle birebir aynı anlamlara gelen ifadelerle kullanılmıştır. Hatta Osmanlı Padişahları bile kendilerini Türk olarak görmemiş, Anadolu tebaasını Türk olarak görerek aşağılamıştır. Fakat bu durum Osmanlı’nın son dönemlerinde değişmeye başlamış, Türkiye Cumhuriyeti’nin kurulmasıyla da son bulmuştur” dedi.

Kaynak : YeniDönem