Doç. Dr. Celil Bozkurt Türk Ocaklarını Anlattı

Gençlik Kollarımız tarafından düzenlenen akademik eğitim programının 6.dersi, 21 Aralık Cumartesi günü, Doç. Dr. Celil Bozkurt’un konuşmacı olarak katıldığı “Türk Ocakları’nın Kuruluşu, Davası ve Mücadelesi “ konulu konferans ile gerçekleşti.

Konuşmasına siyasi alanda Türk milliyetçiliğinin doğuşunu ele alarak başlayan Doç. Dr. Celil Bozkurt, devamında İttihatçıların ve Sultan Abdülhamit’in uyguladıkları politikalara değindi. Türkçülük ideolojisinin ilk defa Abdülhamit döneminde tartışılmaya başlandığını, Sultan Abdülhamit’in Osmanlıcılık ve İslamcılık ideolojilerini aslında dış güçlere yani emperyalistlere karşı bir silah olarak kullandığını, aslında Sultan Abdülhamit’in kendisinin de Türklük şuuruna sahip olduğunu açıkladı.

Balkan Savaşları ile birlikte Osmanlıcılık ve İslamcılık ideolojilerinin bittiğini ve devleti ayakta tutabilmek için tek çarenin Türkçülük ideolojisi olduğunu ve Türk Ocakları’nın da böyle bir ortamda doğduğunu ifade etti.

Türk Ocaklarının kuruluşundan bahseden Bozkurt; “Dönemin askeri tıbbiyeli öğrencileri memleketin içinde bulunduğu durumdan son derece rahatsızlardı. Belli zaman aralıklarında bir araya gelirler, istişare ederlerdi. Bu istişareler sonucunda ortak bir metin hazırladılar. Bu metni mektup haline getirdiler ve dönemin aydınlarına göndererek herkesin elini taşın altına koyması gerektiğini söylediler.” dedi. Ardından dönemin aydınlarının bir araya geldiğinden ve Türk Ocakları’nın resmen kurulduğundan, kurucular kurulunun faaliyetlerinden ve Hamdullah Suphi Tanrıöver’in başkanlık dönemi olarak kabul edilen Türk Ocakları’nın en parlak döneminden bahsetti.

Türk Ocakları’nın yaptığı tüm faaliyetlerdeki amacın dönüp dolaşıp tek bir noktada birleştiği ve bu noktanın Anadolu insanına Türklük bilincinin aşılanması, Türk milletine Türklüğünün yeniden hatırlatılması noktası olduğunu vurguladı. Türk Ocakları’nın Milli Mücadele dönemindeki faaliyetlerine de değinen Bozkurt, İstanbul işgal edildiğinde İngilizler tarafından kapatılan ilk yerlerden bir tanesinin Türk Ocağı olduğunu söyledi.

Bursa Türk Ocağı’nın kuruluşundanda bahseden Doç. Dr. Celil Bozkurt, fiilen kuruluşun 1912 yılında gerçekleştiğini fakat o yıla ait bir belge bulunmadığını bu sebeple ilk başkanında kim olduğunu net olarak açıklayamadıklarını ifade etti. Bursa Türk Ocağı’nın kurulduğu dönemde diğer şubelerden farkı olduğunu vurgulayan Bozkurt; Mustafa Kemal Paşa’nın himaye altına aldığı tek Türk Ocağı şubesi olma gururuna erişmiş olduğunu açıkladı.

Türk Ocakları’nın 1931 sonrası kapatılmasına da değinen Doç. Dr. Celil Bozkurt, bu dönemde birçok derneğin kapatıldığını, Mustafa Kemal Atatürk’ün Türk Ocakları hakkında herhangi bir olumsuz düşüncesi olmadığını söyledi. Konferansın sonuna doğru öğrencilerden sorular alan hocamız Bursa Türk Ocağı’na teşekkür edip konuşmasını bitirdi.

Münteha Yenel- PDR 2. Sınıf Öğrencisi