Şube Başkanımız Selçuk Kırlı’nın Eğitim-Öğretim Yılı Açılış Dersi

Türk Ocakları Derneği Bursa Şubesi Başkanı Prof. Dr. Selçuk Kırlı, Ali Osman Sönmez Sosyal Bilimler Lisesi’nde 2018-2019 Öğretim Yılının ilk ilk dersini verdi. Lisenin konferans salonunda, okul müdürü Bilal Yaşar Kartal başta olmak üzere öğretmenlerin ve öğrencilerin yoğun katılımı ile gerçekleştirilen konferans-ders baştan sona ilgiyle izlendi. Toplantıya şube Hars Heyeti Başkanı Prof. Dr. Mustafa Cemiloğlu ve Yönetim Kurulu Üyesi Hamit Saraç ile birlikte gelen Prof. Dr. Selçuk Kırlı konuşmasına teşekkür ederek başladı ve lisenin böyle bir etkinliği gerekli görmesinin önemini belirtti.

Selçuk Kırlı konuşmasında ağırlıklı olarak “aidiyet” kavramı üzerinde durdu ve “sosyal bir gruba ait olmak insanın en önemli ihtiyaçlarından biridir” dedi. “Bu grup bir aile olabilir, bir okul olabilir, bir millet olabilir” diyen Kırlı’ya göre bir topluluğa ait olabilmek, o toplulukta sağlam ilişki içerisinde bulunmakla mümkündür. Bunu sağlayacak olan da “dil” dir. İnsanın konuştuğu ana dili ve kişinin kendi ana diline hâkimiyeti onu başarıya taşıyacak etkenlerin başında gelmektedir. Bu nedenle fen bilimlerinde başarılı olabilmenin yolu bile sosyal bilimlerin temelini teşkil eden dili, yani “Türkçe” mizi iyi bilmekten geçer.

Ancak çağımızda uluslararası alışveriş hızla arttığı için insanların evrensel anlamda yabancı bir dili de kullanma zorunluluğu vardır. Bu yabancı dil günümüzde İngilizcedir. Bütün dünya her millet okuyup yararlanabilsin diye yayınlarını İngilizce ile yapmaktadır. Bunlara bilim ve teknolojide belirli bir aşamaya gelmiş Almanlar ve Fransızlar da dâhildir.

Gerçi biz Türk Dili konuşan ülkeler olarak Asya ve Avrupa’da geniş bir coğrafyada iki yüz elli milyona yakın bir nüfusla dünyanın beşinci büyük diline sahibiz ve bu azımsanamayacak bir güçtür ama bunu yeterli görmek de mümkün değildir. Sahip olunanların geliştirilmesi ve zenginleştirilmesi gereklidir.

 

 

[Best_Wordpress_Gallery id=”100″ gal_title=”2018 Egitim Ogretim Acilis”]