Türklerin Milletleşme Sürecinde ve Kültüründe Nevruzun Önemi…

Şube başkanımız Prof. Dr. Selçuk Kırlı 21 Mart Pazar günü Google Meet uygulaması üzerinden canlı yayına bağlanarak “Türklerin Milletleşme Sürecinde ve Kültüründe Nevruzun Önemi” konulu söyleşi gerçekleştirdi.

Etkisi devam etmekte olan salgın nedeniyle dijital ortamda online olarak gerçekleşen söyleşiye akademisyenler ve öğrenciler yoğun ilgi gösterdi.

Prof. Dr. Selçuk Kırlı sözlerine bu yıl ki Nevruz Bayramını meydanlarda kutlayamamanın verdiği burukluğu ifade ederek başladı. Ardından Nevruz Bayramını etraflıca tanımlayarak Türk milleti için önemini açıkladı. Nevruzun en temel anlamda baharın başlangıcını, hayatın canlanmasını, bereketin artmasını ve yeniden dirilişi temsil ettiğini ifade etti. Milletlerin oluşum süreçlerinde mitlere ihtiyaç duyduğunu, tüm milletlerinde bir kuruluş mitine sahip olduğunu söyledi. “Toplumların aynı sembollere atfettikleri anlamlar farklı olabilir. Nevruzda bu sembollere örnek olarak verilebilir. Nevruz geniş bir coğrafyada farklı toplumlar tarafından kutlanmaktadır. Her toplumda bu bayramı kendi mitine göre kutlamaktadır ve bu durum gayet normaldir. Çünkü o coğrafyanın insanları asırlardır kültür alışverişi içindedir.” dedi.

Milletlerin oluşum süreçlerinde arketiplerin ve mitlerin rolüne değinen Kırlı, “Türklerde Nevruz, Ergenekon mitine dayanmaktadır. Yeniden dirilişi simgelemektedir.  Dolayısıyla Türk milletinin oluşum sürecinde sembolik bir değer taşımaktadır. Milli kimliğimizin oluşmasında rolü büyüktür. Ayrıca tüm Türk Dünyası için kültürel ve sosyal bağları güçlendirecek bir görevi icra etmektedir” diyerek Nevruzun Türk milleti için önemini vurguladı.

Nevruzun öneminin daha iyi anlaşılması gerektiğini ve diğer bayramlardan ayıran özelliklerine de değinen Prof. Dr. Selçuk Kırlı; “Nevruz bir devlet bayramı değildir. Halk bayramıdır, halka aittir. Bu sebepten dolayı halk tarafından kutlanması gerekir. Fakat Türk halkı Nevruz bayramını tam anlamıyla içselleştirebilmiş değildir. Bu konuda çalışmak gerekir.” dedi ve nevruzun bilimsel platformlarda çalışılması ve tartışılması gerektiğini ifade etti.

Soru-cevap bölümünden sonra program sona erdi.