Kırım Türk’lerinin Ebedi ve Ezeli Sesi Olan Cengiz Dağcı’ya Armağan

“KIRIM TÜRKLERİNİN EBEDÎ VE EZELÎ SESİ OLAN CENGİZ DAĞCI’YA ARMAĞAN”
Minara Aliyeva Çınar

Ankara’da 19 Nisan 2019 tarihinde “Doğumunun 100. Yılında Cengiz Dağcı’ya Armağan” adlı kitabın tanıtımı Avrasya Yazarlar Birliği ile Türk Ocakları Bursa Şubesinin ortaklaşa düzenlediği toplantı ile gerçekleşti. Editörlüğü Prof. Dr. Alev Sınar Uğurlu ve Prof. Dr. Selçuk Kırlı’nın yaptığı ve Bengü Yayınları tarafından basılan kitap, Kabakçı Konağı Kültür Merkezinde tanıtıldı.


Etkinlikte sırasıyla Avrasya Yazarlar Birliği Başkanı Yakup Ömeroğlu, Türk Ocağı Bursa Şubesi Başkanı, aynı zamanda Uludağ Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Selçuk Kırlı, Türk Ocakları Genel Başkanı Prof. Dr. Mehmet Öz, Kırım Türkleri Kültür ve Yardımlaşma Derneği Genel Merkez Yönetim Kurulu Üyesi Tuncer Kalkay, Türk Ocakları Bursa Şubesi Yönetim Kurulu ve Uludağ Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Alev Sınar Uğurlu ve değerli şairimiz Ali Akbaş, Cengiz Dağcı anısına birer konuşma yaptılar.
Etkinlik açılış konuşmasını yapan Avrasya Yazarlar Birliği Başkanı Yakup Ömeroğlu, Bursa Türk Ocağının son yıllarda bilimsel platformda gerçekleştirdiği anlamlı ve başarılı etkinliklerin altını çizerek, etkinlik konusu olan armağan kitabı üzerinde etraflıca durdu. Kitabın Türk Dünyasının geçen yüzyılda maruz kaldığı zulümleri belgesel bir anlatımla sunan ve bunu sanat ve edebiyatın imkanlarını kullanarak yapan Cengiz Dağcı’nın çalışmalarının bilimsel bir bakışla değerlendirerek, Türk Dünyasına önemli bir armağan halinde sunulduğuna işaret etti. Ayrıca Bengü Yayınları olarak bu eseri yayınladıkları için büyük onur duyduklarını söyledi. Ömeroğlu, İsmail Gaspıralı’nın “Tercüman” gazetesini çıkarırken onuncu, yirminci vs. dönemlerde yapılan toplantıları “dua meclisi” olarak adlandırdıklarına binaen bu etkinliğin de “Cengiz Dağcı’ya bir dua meclisi” şeklinde anılmasını teklif etti.


Bursa Türk Ocakları Başkanı Prof. Dr. Selçuk Kırlı ise konuşmasında, Cengiz Dağcı’nın sadece Türk Dünyasında değil dünya çapında büyük bir yazar olduğunu, dünya medeniyetleri için önemli katkılar yaptığını vurguladı. Prof. Kırlı, Bursa Türk Ocakları Şubesi olarak daha önce düzenledikleri bilgi şölenlerine değinerek Cengiz Dağcı için gerçekleştirilen bu bilgi şöleni hakkında etraflıca bilgi verdi. Kırlı, yapılan bilgi şölenlerinin Türk Ocaklarının genel merkezin desteğiyle yapıldığını ve etkinliklerin yapılma stratejisinin öncelikli bilgilerin öğrencilere ulaştırılması olduğunun altını çizdi. Ayrıca gerçekleştirilen bu bilgi şölenlerine Türk Dünyasından şölenlerin konusunda önemli araştırmaları olan uzman akademisyenlerin davet edildiği, dolayısıyla bilgilerin birincil kaynaktan verildiğini vurguladı. Prof. Kırlı, Cengiz Dağcı’dan söz ederken onun “bir düzene başkaldıran ve sadece başkaldırmakla kalmadan sürekli bu düzenin içinde fikirlerinden vazgeçmeden mücadele eden bir kahraman” olduğunu dile getirdi. Konuşmasına son verirken armağan kitabın basımında gösterilen titizlikten ve eserin kaliteli ve güzel oluşundan dolayı Avrasya Yazarlar Birliğine şükranlarını dile getirdi.


Konuşmasına “Milletlerin büyük değerleri vardır.” cümlesiyle başlayan Türk Ocakları Genel Başkanı Prof. Dr. Mehmet Öz, konuşmanın devamında bu değerlerin iyi bilinmesi, iyi tanınması ve gelecek nesillere hakkıyla anlatılması gerekli olduğunu, gelecek nesillere bir miras olarak bırakılması millî hayat bakımından, milletin devamlılığı açısından son derece önemli olduğunu vurguladı. Bu çerçevede Bursa Türk Ocakları Şubesinin son derece kapsamlı, muhtevalı programları gerçekleştirdiğini dile getirdi. Öz, bu bilgi şölenlerinin Türk dünyasından gelen insanların bir etkileşim halinde olduğunu öne sürerken tüm Türk camiası için yararlı ve önemli olduğundan söz etti. Sözüne son verirken başta Prof. Dr. Selçuk Kırlı, Prof. Dr. Alev Sınar Uğurlu olmak üzere Bursa Türk Ocağının diğer mensuplarını kutladı ve bu tür faaliyetlerinin devam etmesi temennisinde bulundu. Ayrıca armağan kitabın basımı için Avrasya Yazarlar Birliğine de şükranlarını dile getirdi.


Tanıtım toplantısının bir diğer konuşmacısı Kırım Türkleri Kültür ve Yardımlaşma Derneği Genel Merkez Yönetim Kurulu Üyesi Tuncer Kalkay, Cengiz Dağcı’nın sadece Kırım Tatarlarının değil, tüm Türk Dünyasına mâl olmuş bir insan olduğunu söyledi. Kalkay, Dağcı’nın mücadelenin nasıl olması gerektiğini, vatanın, dilin, kültürün nasıl savunulması gerektiğini bilen bir insan olduğunu dile getirdi. Kalkay, konuşmasına günümüzdeki işgal altındaki Kırım’ın durumundan, Kırım Tatarlarının zor bir dönemden geçtiğinden bahsederek “Bu halkın feryadını duyurabilmek için bizim Cengiz Dağcı’lara ihtiyacımız var. Cengiz Dağcı yavaş yavaş hak ettiği yeri buluyor.” şeklinde devam etti.


Prof. Dr. Alev Sınar Uğurlu, konuşmasında “Doğumunun 100. Yılında Cengiz Dağcı’ya Armağan” kitabının hazırlanma aşamasını ve muhtevası açısından detaylı bilgiler verdi. Bu kitabın Türk Dünyasına büyük bir armağan olduğunu dile getirirken Türkiye dışındaki akademisyenlerin düşüncelerini içeren kitabın ikinci bölümüne değindi ve bu açıdan böyle bir eserin ilk olabileceği düşüncesini paylaştı. Cengiz Dağcı’dan söz ederken kendisinin hakikaten “korkunç yıllar” yaşadığından, hafızasında depoladığı tüm anıları, vatanına dair her şeyi, yani tüm Kırım’ı kaleme aldığından söz etti. Türkiye dışından gelen akademisyenlerin de “Cengiz Dağcı, sadece Kırım Türklerinin değil, Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliğinin zulmü altında ezilen, yok farz edilen, bin bir işkenceye maruz bırakılan, ana topraklarından, vatanlarından sürülen tüm Müslüman Türklerin sesi olmuştur.” düşüncelerinin de altını çizerek konuşmasını tamamladı.
“Doğumunun 100. Yıldönümünde Cengiz Dağcı’ya Armağan” kitabının tanıtım etkinliği Şair Ali Akbaş’ın Cengiz Dağcı için yazdığı “Cengiz Vatana Döndü” şiirini okumasıyla tamamlandı.


CENGİZ VATANA DÖNDÜ
Dal aradı konmaya
Kanadı kana döndü
Merhaba Gelinkaya
Cengiz vatana döndü.

Gurbeti yol eyledi
Dikeni gül eyledi
Acıyı bal eyledi
Cengiz vatana döndü.

Talihiyle savaştı,
Nice engeller aştı,
Sonunda kitaplaştı,
Cengiz vatana döndü.

Deyin Kont Şeremet’e,
O uğursuz lanete,
Bindi bir cansız ata,
Cengiz vatana döndü.

Hasret dolu sinesi,
Bir Gözyaşı Çeşmesi
Kucak açtı ninesi
Cengiz vatana döndü.

Yılları saya saya,
Daldı derin uykuya,
Bitti korkulu rüya,
Cengiz vatana döndü.

Gün geçti devran döndü,
Hem matem hem düğündü,
Zulmün ocağı söndü,
Cengiz vatana döndü.

Müjde hanlar, giraylar
Müjde Bahçesaray’lar,
Geçti seneler aylar
Cengiz vatana döndü.

Bin şükür Allah kerim.
Kızıltaş’ım, Salgır’ım,
Gözün aydın Kırım,
Cengiz vatana d