Gagauz Dili, Tarhi, Coğrafyası ve İnanç Sistemleri