Bursa Türk Ocağı Nizamnamesi

Bursa Türk Ocağı Nizamnamesi
Kategori:
Published: Şubat 2020
XIX. Yüzyılda Osmanlı ülkesinde ayrılıkçı hareketlerin zamanla devleti yıpratıp parçalamaya sürüklemesi üzerine, dönemin genç aydınları milli birlik ve beraberliği sağlamak amacıyla harekete geçerek Türk Ocağı adı altında teşkilatlanmaya gitmiştir. Bu çerçevede İstanbul ve İzmir'den sonra 12 Kasım 1913 tarihinde Bursa Türk Ocağı kurulmuştur. Yüz yıl önce olduğu gibi bugün de bize düşen görev, milli birlik ve beraberliğimizi sürdürmek, milli değerlerimize ve kültürümüze sahip çıkıp yaşatmaktır. Ulu önde Atatürk de; "Eğer bir millet büyükse, kendini tanımakla…