Yunus Emre Divanı (Bursa Nüshası)-Yayın

2021 yılı, Türk dili ve kültürünün en önemli isimlerinden olan Yunus Emre’nin vefatının 700. yıl dönümü olması sebebiyle UNESCO tarafından anma ve kutlama yıl dönümleri arasına alınmıştır. 30 Ocak 2021 tarihli Resmî Gazete’de yayımlanan genelge ile 2021 yılı cumhurbaşkanlığı tarafından “Yunus Emre ve Türkçe Yılı” olarak ilan edilmiştir. Bu kapsamda Türk Ocakları Derneği Bursa Şubesi tarafından Eylül ayında Arş. Gör. Ebru KUYBU DURMAZ’a ait Yûnus Emre Divanı (Bursa Nüshası) adlı çalışma kitap olarak basılmıştır. Bursa’da bulunan Yunus Emre nüshasının transkripsiyonlu metni ile dizin-sözlüğünü kapsayan bu eser, 52 varaktan oluşan Bursa nüshasının Yunus Emre ve Âşık Yunus’a ait şiirlerini ve Yunus Emre’nin Risâletü’n-Nushiyye adlı eserinin parçalarını içermektedir. 2015 yılında Bursa Uludağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Türk Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalında Prof. Dr. Hatice ŞAHİN danışmanlığında yüksek lisans tezi olarak tek nüshaya dayalı bir şekilde çalışılarak hazırlanan yüksek lisans tezi, 2021 yılında Yunus Emre Yılı olması sebebiyle Bursa Türk Ocağı tarafından kitaplaştırılmıştır. Çalışmanın Yunus Emre’ye, eserlerine ilgi duyan ve Yunus Emre’nin anlayışını benimsemek isteyen herkese ulaşması amaçlanmıştır.