Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve Cumhuriyet Nesline Hakaret Edilemez!

İstanbul’un Fethi’nin yıl dönümünde, 29 Mayıs 2021 tarihinde Ayasofya Camii’nde yapılan “Hafızlık İcazet Töreni” sırasında, devlet ricalinin de hazır bulunduğu bir ortamda, bir din görevlisinin isim vermeden de olsa Cumhuriyet’imizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve Cumhuriyet nesli ile ilgili hakaret ifadeleri asla kabul edilemez. Türk milleti, “Ya İstiklal Ya Ölüm!” şiarıyla vatanı işgalden kurtaran Kahraman Ordu’yu ve onun Başkumandanı Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü her zaman rahmet ve minnetle yâd edecektir. Türk milleti kutsallarını; her türlü bölücü, ayrıştırıcı unsura karşı olduğu gibi din simsarlarına karşı da göğsünü siper ederek sonsuza dek koruyacaktır.