Kıymetli Gönül Dostları

Bursa Şubesi olarak T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı’ndan 09.07.2020 tarihinde yayın evi sertifikamızı almış bulunuyoruz. Bu sertifikayı almak için uzun bir yol kat ettik. Bursa şubesi yönetim kurulu olarak yayıncılık konusunda hepimiz amatördük. Amatör ruhumuzun heyecanıyla, yeni ve kalıcı bir faaliyette bulunma arzusuyla işe sarıldık. 2013 yılında Dr. Celil Bozkurt’un Bursa Türk Ocağı adlı kitabıyla başlayan yayın faaliyetimiz uluslararası olarak düzenlediğimiz Her Yıl Bir Büyük Türk bilgi şölenlerinde sunulan bildirilerin kitaplaşmasıyla akademik bir hüviyete büründü. İsmail Bey Gaspıralı adlı ilk bildiri kitabımızı Prof. Dr. Halil İnalcık, Muhammed Hüseyin Şehriyar, Cengiz Aytmatov için düzenlediğimiz uluslararası bilgi şölenlerindeki bildirileri içeren kitaplar takip etti. Devleti Olmayan Türk Topluluklarından Gagauz Türkleri ve Ahıska Türkleri için gerçekleştirdiğimiz bilgi şölenlerinin bildiri kitapları da eklenince yayın sayımız 15’e ulaştı. Kitaplarımızın akademik çevrelerde kaynak olarak kullanıldığını, yayınlarımıza öğrencilerin ve akademisyenlerin ilgi gösterdiğini, katıldığımız Bursa kitap fuarlarında kitapseverlerin ilgisini görünce amatör ruhumuzun hevesi, heyecanı ve motivasyonu ile yayıncılıkta uzmanlaşmaya doğru gitmeye karar verdik. Temmuz 2020 itibarıyla yayınlarımızın sayısı 20’yi aştı. Okur kitlemiz içinde sadece yetişkinlere yer vermedik. Yavrutürk dergisiyle çocuklarımıza seslenmeye başlamıştık. Buna ilave olarak Yavrutürk’e Ziya Gökalp’tan Seçme Metinler adlı kitabı hazırladık. Bütün kitaplarımız arasında XV.yy şairi Hatiboğlu’nun 1426 yılında tamamladığı ve Sultan II. Murad’a sunduğu Ferahname adlı mesnevisi çok özel bir yere sahiptir. Prof. Dr. Hatice Şahin’in büyük emek ve titizlikle hazırladığı bu eser Türk Ocakları Derneği Bursa Şubesi’nin prestij eseridir; Prof. Dr. Hatice Şahin ve Bursa Şubemizin Türklük bilimine armağanıdır. Türk Ocakları Derneği Bursa Şubesi bundan sonra T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın verdiği yayın evi sertifikası ile Türk dünyasına ve Türklük bilimine hizmeti yayınlarıyla da sürdürecektir. Bu sertifikanın alınmasında en büyük pay kararlılığı, azmi, organizasyondaki başarısı, maddi ve manevi desteği ile Türk Ocakları Derneği Bursa Şubesi Başkanı Prof. Dr. Selçuk Kırlı’nındır. Kendilerine bütün gönül dostlarımız adına teşekkür etmeyi borç bilirim. Yayın evi sertifikamız Türklük bilimine hayırlı olsun.

Prof. Dr. Alev SINAR UĞURLU
Türk Ocakları Derneği Bursa Şubesi
Yönetim Kurulu Üyesi