AEP : Türkiye Cumhuriyeti’nin Kuruluşunun Felsefi Temelleri

* AEP : Akademik Eğitim Programı

Gençlik kollarımız tarafından düzenlenen akademik eğitim programımızın 7. Dersi, 27 Aralık Cuma günü, Öğr. Gör. Gürhan Korkmaz’ın “Türkiye Cumhuriyeti’nin Kuruluşunun Felsefi Temelleri” konulu konferansıyla gerçekleşti. Öğr. Gör. Gürhan Korkmaz sözlerine Cumhuriyet rejiminin tanımı ile başladı. Cumhuriyet rejiminin ortaya çıktığı dönemden ve fikir babalarından bahseden Korkmaz, Cumhuriyet rejimini uygulayan ilk toplumlardan da bahsetti. Korkmaz, tarihte Türklerin, devletlerini istişareye dayalı kurullar ile yönettiğini ve bu sistemin Türkler için en uygun sistem olduğunu, dolayısıyla bugünde Cumhuriyet rejiminin Türkler için en uygun yönetim şekli olduğunu ifade etti. Osmanlı Devleti’nde Cumhuriyet fikrinin olgunlaşmaya başladığı dönemlere ve o dönem yaşanan siyasi olaylara değinen Korkmaz, Cumhuriyet rejiminin temellerinin Sultan Abdülhamit zamanında atıldığını ve zamanın tüm aydınlarında Cumhuriyet fikrinin var olduğunu vurguladı. Son olarak Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşunun dayandığı felsefi temellere değinen Öğr. Gör. Gürhan Korkmaz, gelen soruları yanıtlayarak sözlerine son verdi.