Prof. Dr. Alev Sınar Uğurlu

Profesör Doktor
Uludağ Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi
Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü

Eğitim Bilgileri
Lisans: Marmara Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü – 1988
Yüksek Lisans: Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Yeni Türk Edebiyatı Ana Bilim Dalı – 1990 [Prof. Dr. İnci Enginün’ün danışmanlığında “İlkokul Okuma Kitapları (1921-1933)” başlıklı yüksek lisans teziyle]
Doktora: Marmara Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Yeni Türk Edebiyatı Ana Bilim Dalı – 1995 [Prof. Dr. İnci Enginün’ün danışmanlığında “Türk Hikâye ve Romanında Çocuk (1872-1950)” başlıklı doktora teziyle]
YABANCI DİL BİLGİLERİ
İngilizce: Orta Düzey

Görev Bilgileri
Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi, Öğretim Görevlisi: İstanbul / 1989-1996
Uludağ Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi, Yardımcı Doçent Doktor: Bursa / 1996 -2002
Uludağ Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi, Doçent Doktor: Bursa / 2002 -2009
Uludağ Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi, Profesör Doktor: Bursa / 2009 –

Araştırma Konuları
Yeni Türk Edebiyatı
AKADEMİK/İDARİ GÖREVLER
Uludağ Üniversitesi, Türk Dili Bölümü Başkanı: 2010-2012
Uludağ Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Başkan Yardımcısı: 2008 – 2014
Uludağ Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Başkanı: 2014 – …