Genel Başkanımız Prof. Dr. Mehmet Öz’ün Ramazan Bayramı Mesajı

Aziz Türk Milleti,

Bir Ramazan Bayramını daha bayram sevincinden çok terörün, İslam dünyasında emperyalistlerin vekâlet savaşlarının eşliğindeki kardeş kavgalarının ıstırabı, acısı ve hüznüyle idrak ediyoruz. Kardeşliğin, yardımlaşmanın, diğerkâmlığın numunesi olması gereken Ramazan ayı ve Bayramı maalesef yine bizleri acılara gark eden vahşetlere sahne olmaktadır. Bütün bu olumsuzluklara rağmen büyük milletimiz tarihinden tevarüs ettiği o asil duygu ve davranışları sergilemeye, dardaki kardeşlerine yardım etmeye devam ediyor. Şurası muhakkak ki Türk-İslâm âleminin kurtuluşu yine, bin yıldır bu coğrafyanın liderliğini yapan büyük Türk milletinin öncülüğü ve önderliğinde gerçekleşecektir.

Aziz Ocaklılar,

İçinde bulunduğumuz ortamdan çıkış yolu ararken tarihimiz ve medeniyetimiz bizim referans çerçevemiz, sağduyu, akıl ve teeni ile hareket etmek ise yöntemimiz olmalıdır. Dünya dengeleriyle siyasî ve askerî gücümüzün gerçekçi bir muhasebesine dayanmayan siyasetlerin telafisi için bundan sonra adımlarımızı çok daha dikkatle atmalıyız. Denize düşerken sarıldığımız yılanların bizi sokma ihtimaline karşı müteyakkız olmalıyız. Temelde bölgemizi tasarlayan büyük güçlerin yol açtığı ama ülkemizi yönetenlerin de yol boyunca kritik hatalarıyla derinleşen Suriye krizinin ve Suriye’nin kuzeyindeki yeni ihanet projesinin boyutlarını dikkatle mütalaa etmeliyiz. Bu vesileyle, şunu belirtmek gerekir ki, ülkemize sığınan Suriye yurttaşlarına vatandaşlık verilmesi, büyük riskleri beraberinde getirecektir. Türk milleti 5-6 yıldır savaşın vahşetinden kaçan Suriyeli misafirlerimizle ekmeğini bölüşmektedir. Elbette ki bu vicdanî, İslâmî ve insanî bir borcun ifasıdır. Ne var ki, Suriyelilere vatandaşlık verilmesi içte pek çok soruna yol açacağı gibi, Suriye’yi yeniden tasarıma tâbi tutanların ekmeğine yağ sürecek, Türkiye’nin güneyini çevrelemeyi amaçlayan hain projeye kolaylık sağlayacaktır.

İçeride bir yıldır bölücü terör örgütüne karşı güvenlik güçlerimizin cansiperane bir şekilde yürüttüğü mücadelenin anlamlı olması, kanını vatan uğrunda akıtan şühedanın ruhlarının muazzep olmaması için bölücü siyasete karşı Türk milletinin birliğinin tahkim edilmesi ve terör örgütünün taleplerinin asla müzakere edilmemesi elzemdir. Bir yandan tek millet, tek devletten bahsederken öte yandan, Türk yerine Türkiye milleti tabirini kullanmak, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ten sadece Türkiye Cumhuriyetinin kurucusu olarak bahsetmek gibi, özde terör örgütünün talepleriyle paralel proje ve söylemleri savunan sahip kişilerin akıllarıyla yeni anayasanın hazırlık çalışmalarının yapılması yaman bir çelişki örneğidir.

Aziz Ocaklılar,

Bugün Kırım, Doğu Türkistan ve Ortadoğu’da Müslüman Türk kardeşlerimiz büyük sıkıntılar içindedir. İran’da Türkler kimlikleri için mücadele vermektedir. Afganistan’dan Gazze’ye, Irak’tan Bangladeş’e İslam coğrafyasında oluk oluk kan akmaktadır. İslâm adına hareket ettiğini iddia eden ama ne İslâmla ne de insanlıkla alâkası olmayan bir anlayışla hareket eden taşeron terörist yapılara ve bunları üreten şartlara karşı bütün Müslümanların akıl ve bilim ışığında ortak bir strateji geliştirmesi elzemdir.

Türk Ocakları olarak ısrarla vurguluyoruz ki Türkiye öncelikle kardeşlik ve eşitlik hukuku çerçevesinde Türk dünyası ile ilişkilerini geliştirmelidir. İslam âleminin çıkarları, bütün dünyayı karşımıza alan hesapsız-kitapsız sloganik söylemlerle değil, akılcı ve gerçekçi politikalarla savunulabilir. Türkiye’yi yönetenler, yüz yıl öncesine benzer bir şekilde coğrafyamızın haritasını yeniden çizmeye çalışanların tuzaklarına karşı azamî derecede dikkatli olmalıdır.

Saygıdeğer gönüldaşlarım,

Türk Ocakları olarak geçen yıllarda olduğu gibi bu yıl da mağdur ve mazlum kardeşlerimiz için elimizden geldiği kadarıyla yardım kampanyası yapıyoruz. Bugüne kadar gelen yardımların büyük kısmı Suriye’de, Osmaniye’de, Hatay’da ve Ankara’da Suriye ve Irak Türk’ü kardeşlerimize ve diğer coğrafyalardan ülkemize sığınan kardeşlerimize ulaştırıldı, ulaştırılmaya devam edecek. Bazı şubelerimiz de kendi bölgelerindeki mazlum ve mağdur kardeşlerimize fitre ve zekâtların ulaştırılmasına yardımcı olmaktadır. Yıl boyunca sürecek olan kampanyamıza katkı veren Ocaklıları ve vatandaşlarımızı gönülden kutluyorum. Bu vesileyle bütün Türk ve İslâm âleminin Ramazan bayramını tebrik ediyorum. Bahusus, kahraman güvenlik güçlerimizin, gazilerimizin, şehit ailelerinin bayramını gönülden kutluyor, kendilerinden bizlere haklarını helal etmelerini diliyorum. Bu toprakları vatanlaştıran ecdadımızı ve aziz şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyorum.

Türk milletinin birlik ve beraberliğini güçlendirmesine, İslâm âleminin yaşadığı sıkıntılardan kurtulabilmesi için Müslümanların sağduyu ve akılla hareket etmelerine vesile olması dileğiyle Ramazan Bayramınızı kutlarım.

Prof. Dr. Mehmet ÖZ
Türk Ocakları Genel Başkanı