Uluslararası Gagauz Dili, Tarihi, Coğrafyası, ve İnanç Sistemi Bilgi Şöleni

Gagauz Türkleri, Bursa Uludağ Üniversitesi’nde Konuşuldu

Türk dünyasının az bilinen kollarından birisi olan Gagauz Türkleri, Uludağ Üniversitesi’nde gerçekleştirilen uluslararası bir bilgi şöleniyle ele alındı. Türk Ocakları Derneği Bursa Şubesi ile Uludağ Üniversitesi Rektörlüğü’nün ortaklaşa düzenlediği Uluslararası Gagauz Dili, Tarihi, Coğrafyası ve İnanç Sistemi Bilgi Şöleni’nde, Gagauz Türkleri tüm detayları ile konuşuldu.

Mete Cengiz Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilen ve çeşitli üniversitelerden konuşmacıların da yer aldığı etkinliğe, akademisyenler ve öğrenciler yoğun ilgi gösterdi.

Tarihimizi Unutturmaya Çalıştılar
Bilgi Şöleni’nin açılış töreninde konuşma yapan U.Ü. Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Yüce, Türklerin çok büyük bir coğrafyanın kadim bir milleti olduğunu söyledi. Daha önce çadırda yaşayan Türk milletine çadırın dar geldiğine işaret eden Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Yüce, dünyanın her köşesine uzanan büyük bir millet haline gelindiğinin altını çizdi. Son dönemlerde Türk milletinin büyüklüğünün çok daha iyi hissedildiğini belirten Prof. Dr. Yüce; “Özellikle Türkiye üzerine oynanan oyunlara baktığımız zaman, ülkemizin hiçbir şart gözetmeksizin arkasında duran yine Türk milleti olmuştur. Azeri, Kazak, Kırgız, Gagauz kardeşlerimiz bizim arkamızda durdu ve kardeşliğin gereğini yerine getirdiler. Bugün burada yapılan bilgi şölenleri tesadüf değildir. Zamanın getirdiği sorunlar bizleri farklı şeyleri düşünmeye zorluyor. Gerçekten tarih ve kültürümüz bize geçmişte unutturulmaya çalışıldı. Fakat biz şimdi tarihimizin unutturulmaması gerektiğini çok daha iyi anlıyoruz” dedi.

Afrin’deki Çocuklar Ölmesin Diye Operasyon Yapılıyor
Afrin’de gerçekleştirilen terör operasyonlarına da değinen Rektör Yardımcısı Yüce, tüm Türk milletinin Türkiye’ye bu operasyonda destek verdiğini ve dua ettiğini kaydetti. Buna rağmen dünyanın geri kalanının terör konusunda sesiz kaldığına işaret eden Yüce; “Sanki biz oraya işgale gitmişiz gibi bir hava estiriliyor. Ancak vatanın bekası için, kardeşlerimiz, çocuklarımız, evlatlarımız seve seve kendi canını ateşe atıyor. Oradaki çocuklar ölmesin diye bilerek ölüme, şahadete gidiyorlar. Türk milleti aynı zamanda böylesine ulvi bir millettir” şeklinde konuştu.

Sempozyum Gençler İçin Büyük Bir Fırsat
Türk Ocakları Derneği Bursa Şubesi Başkanı Prof. Dr. Selçuk Kırlı ise konuşmasında her yıl geleneksel olarak Türk dünyasının önde gelen büyüklerini anan ve onları herkese hatırlatan bilgi şölenleri düzenlediklerini hatırlattı. Üniversite yönetimine verdikleri desteklerden dolayı teşekkür eden Prof. Dr. Selçuk Kırlı, “Bugün üniversitemizdeki iki salonda Türk tarihiyle ilgili iki sempozyum birden yapılıyor. Bu bizim için büyük bir keyiftir. Öğrencilerimiz için de büyük bir şanstır. İleride fark edecekleri bazı şeyleri bu bilgi şölenleri vesilesiyle daha önceden öğrenme fırsatı yakalıyorlar” diye konuştu.

Tüm Mesele Özelliklerimizin Bilincinde Olabilmekti
Türk milletinin çok büyük bir medeniyet olduğunu vurgulayan Selçuk Kırlı; “Dünya üzerinde bizim gibi bir millet daha yok. Tüm mesele bu milletin evlatları olarak farklı coğrafyalardaki farklı özelliklerimizi bilerek ve bunları özümseyerek tek bir ağacın dalları gibi kabul etmemizdir. Bunun bilincinde olduğumuz zaman, kültürümüzü zenginleştirdiğimiz zaman dünya üzerinde çok daha güçlü bir millet olarak ön plana çıkacağız. Bu bizlere doğuştan verilen bir özelliktir ve bunun kıymetini bilmek gerekmektedir” dedi.

Tüm gün süren Bilgi Şöleni çerçevesinde çeşitli üniversitelerden gelen araştırmacılar ve akademisyenler Gagauz Türkleri hakkında aşağıda ki program dahilinde

Türk Dünyasından Türküler
Yrd. Doç. Dr. Erdem Özdemir

Oturum Başkanı:  Prof. Dr. Ersin Gülsoy

Türk Dünyasının İki Hristiyan Varlığı: Gagauzlar ve Urumlar
Prof. Dr. Yonca Anzerlioğlu

Gagauz Coğrafyasının Osmanlı İdari Sistemi İçindeki Yeri
Prof. Dr. Orhan Kılıç

Osmanlı Devleti’nin Gagauzlarla İlişkileri ve Dobruca’nın Fetih Süreci Üzerine Bazı Gözlemler
Prof. Dr. Alper Başer

1818 yılın Tarihsel Bükreş Antlaşmasının Gagavuz Kaderinde Etkisi
Doç. Dr. Lübov Çimpoyeş

Gagauzların Menşei Meselesi
Yrd. Doç. Dr. Ali Ahmetbeyoğlu

T.C. Başbakanlık Osmanlı Arşivi ve Diğer Belgelere Göre Balkan Yarımadası Göçmenlerinin ve Yerli Bucak Gagauz’ların Etnik Tarihi ve Kültür Mirası (M.Ö. VII-VI Yüzyıllarda – XXI Asırlarda)
Dr. Olga Radova

Oturum Başkanı: Prof. Dr. Nesrin Karaca 

Gaguz Türkçesinin Geleceği Üzerine Düşünceler
Prof. Dr. Mustafa Argunşah

Gagauz Türkçesinde Yabancı Unsurlar
Prof. Dr. Nevzat Özkan

Çağdaş Gagauz Hikâyesi
Prof. Dr. Hülya Argunşah

Genç Şairden Yazıya Geçmiş Bir Masal: Sarı Yılan
Prof. Dr. Hatice Şahin

Gagauz Dilinin İlk Romanı: Uzun Kervan
Doç. Dr. Mümtaz Sarıçiçek

Oturum Başkanı Prof. Dr. Mehmet Tezcan

Gagauz Türkleri’nin Dillerini ve Kültürlerini Yaşatmasına Osmanlı Düzeninin Katkısı (1396-1774)
Prof. Dr. Yusuf Oğuzoğlu

Evrenos Ailesi ve Gagauz’larla İlişkisi Hakkında Bazı Tespitler
Prof. Dr. Yücel Öztürk

25’ci Yılında Moldova Türkiye Bilimsel İlişkileri ve T.C. Osmanlı Arşiv Belgelerinde XVI-XVII Yüzyıllarda Gagauz Türklerinin Yerleşim Yerleri
Dr. Olga Radova

Gagauz Tarihi araştırmalarına genel bir bakış
Dr. Emel Kılıç

Cumhuriyet Dönemi Türk Diplomatik Yazışmalarında Gagauzlar
Kemal Gurulkan

Oturum Başkanı: Prof. Dr. Hatice Şahin

Gagauz Kültürünün Anadolu Kültürü ile Mukayesesi
Prof. Dr. Mustafa Öztürk

Hamdullah Suphi Tanrıöver’in Gagauzlar Hakkındaki Görüş ve Düşünceleri
Prof. Dr. Nuri Yavuz

Türkiye Cumhuriyeti Vatandaşı Bir Gagauz Türkü:Dr. Özdemir Çobanoğlu
Prof. Dr. Alev Sınar Uğurlu

Gagauz Türkçesi Konulu Çalışmalar Üzerine Bir Bibliyografya Denemesi :
Yrd. Doç. Dr. Emine Atmaca- Yrd. Doç. Dr. Reshide Göztaş

Oğuz Göçlerinin Gaguzlar Üzerinde Yarattığı Değişimler
Mehmet Kerim

Oturum Başkanı: Prof. Dr. Asım Yediyıldız

Gagauz İnançlarında Şamanizm ve Bogomolizm’in İzleri
Prof. Dr. Harun Güngör

Balkanlardaki Heterodox İnanç Sistemi İçinde Gagauzlar
Doç. Dr. Nuri Kavak

Sarı Saltuk ve Gagauzlar Doç. Dr. Haşim Şahin Türkiye ve Gagauz Türklerinde Yaşayan Ortak Kültürel İzler
Şamil Kucur

Gagauzların Dininde Eski Türk İnançlarından İzler
Selcen Özyurt Ulu

detaylı sunumlarını  gerçekleştirdiler.