8. Olağan Genel Kurul Gerçekleşti

Türk Ocakları Bursa Şubesi’nin 8. Olağan Genel Kurul Toplantı sonucu;
4.kez Kırlı ile yola devam

Türk Ocakları Bursa Şubesi’nin 8. Olağan Genel Kurul Toplantısı’nın 2.’si çoğunluk sağlanmaksızın 21 Ocak 2018 Pazar günü Ördekli Kültür Merkezi Büyük Salon’unda Türk Büyüklerine saygı duruşu ve İstiklel Marşının okunmasıyla başlandı.

Genel Kurul ; Divan Başkanlığı seçimin ardından. Türk Ocakları Bursa Şubesi  Başkanı Prof . Dr. Selçuk KIRLI’nın açıl konuşmasıyla başladı.
Kırlı: Konuşmasına 20 Ocak’ta başlayan Afşin Zeytin Dalı Operasyonu’nda görev alan askerlerimize başarılar diledi. Üç dönem başkanlığını yönettiği Türk Ocakları Bursa Şubesi’nin 2018-2020 yıllarını kapsayacak dönemin son olduğunu ifade etmesi salon tarafından üzüntü ile karşılandı.
Prof. Dr. Selçuk KIRLI 2003 yılında kurucu Başkan Prof Dr.Zeki Palalı ile faaliyetlere başlayan Ocağımız 2005’li yıllarda Prof. Dr. Ali Bahadır Başkanlığında başlatılan Cuma Hutbeleri adındaki toplantılarının o günlerden bu zamana birlik beraberlik içinde devam ettiğini, 2005 – 2012 arası dönem başkanımız Prof. Dr. Ali Bahadır hocamızın girişimleriyle başlatılan üniversite gençliğine yönelik çalışmalar Bursa Türk Ocağı Gençlik Kolları’nın başarılı çalışmaları ile yürütülmekte olmasından mutlu olduğunu ifade etti.

Yayın Evi Olacağız
Kırlı: Türk Ocakları Bursa Şubesi’nin 2012 – 2018 yılları arasında geleneksel hale gelen anma törenlerinin haricinde yapılan “2013 yılında ilki olan ve Dr. Celil Bozkurt ve Mehmet Usta’nın hazırladığı “Bursa Türk Ocağı Nizamnamesi” kitabı, aynı yıl Dr. Celil Bozkurt’un kaleme aldığı “ 100. Yılında Bursa Türk Ocağı” kitabı, 2015 yılında Editör’lüğünü Prof. Dr. Selçuk Kırlı’nın yaptığı “ İsmail Bey Gaspıralı Gençlerden Denemeler”kitabı,  2015 yılında ulusal annlamda ilk olarak düzenlenen ve editörlüğünü Prof. Dr. Alev Sınar Uğurlu ve Prof. Dr. Selçuk Kırlı’ın yaptığı Her Yıl Bir Büyük Türk Bilgi Şölenleri sempozyumuna ait “1/ İsmail Bey Gaspıralı” kitabı, 2016 yılında 26 Şubat 1992 yılında Hocalı Soykırımını yaşamış çocukların öykülerinin anlatıldığı  Aslı Halil kızı Aliyeva’nın kaleme aldığı Editör’lüğünü  Mehmet Nazimoğu ve Prof. Dr. Selçuk KIRLI’nın yaptığı “ Kurşunlanmış Çocukluk” kitabı, 2016 yılında editörlüğünü Prof. Dr. Yusuf Oğuzoğulu ve Prof. Dr. Selçuk Kırlı’ın yaptığı Her Yıl Bir Büyük Türk Bilgi Şölenleri sempozyumuna ait “2/ Prof. Dr. Halil inalcık” kitabı, 2016 yılı içinde editörlüğünü Prof. Dr. Mustafa Cemiloğlu ve Prof. Dr. Selçuk Kırlı’nın yaptığı “ Türk Kültüründe Nevruz ve Tarih İçinde Bursa” Gençlerden Denemeler kitabı, 2016 yılında editör’lüğünü Yrd. Doç. Dr. İsmail Yaşayanlar ve Prof. Dr. Selçuk Kırlı’nın yaptığı “Osmanlı’nın Seçkin Tebaası İken Yabancılaşan Topluluk: Bursa Ermenileri” kitabı, 2017 yılında Dr. Behçet Dede tarafından hazırlanan “Mehmet Âkif Ersoy Safahât ve İstiklâl Marşı”kitabı, 2016 yılında Editör’lüğünü Prod. Dr. Alev Sınar Uğurlu ve Prof. Dr. Selçuk Kırlı’nın yaptığı Her Yıl Bir Büyük Türk Bilgi Şölenleri’nin 3.’sü “Uluslararası Muhammed Hüseyin Şehriyar Bilgi Şöleni” kitabı ve 2017 yılında Prof Dr. Selçuk Kırlı önderliğinde hazırlanan 4. Uluslararası Her Yıl Bir Büyük Türk Bilgi Şölenleri  öncesi “Cengiz Aytmatov Özet Kitabı” olmak üzere 11 yayını hayata kazandırmış olmanın mutluluğunu yaşamaktayız. Bu yayınlarımızı yirminin üstüne çıkarmamız durumunda yayın evi olma hakkımızın olduğunu ifade etti. ”

2018 Yılı Yoğun Geçecek
Prof Dr. Selçuk Kırlı: “ Bursa Türk Ocakları Derneği olarak 2018 yılı içinde Uludağ Üniversitesine bir kütüphane oluşturacağız dedi. Kendimizi daha iyi tanımak içinde yine Bilime Muhtacız. Bu yüzden gerçek gücümüzü oluşturan tüm motiflerin bizim olduğunu, farklılıklarımızın temeldeki birlikteliğimizi reddettirmemesi gerektiğini açığa koyacak şekilde 15.02.2018 tarihinde de “Gagauz Dili, Tarihi, Coğrafyası ve İnanç Sistemi” konusunda Uluslararası bir bilgi şöleni düzenleyeceğiz. Dünya Türklüğünün başka bir rengini yine bilimsel gerçeklere dayanarak tartışacağımız bu bilgi şöleninin de Türk Milliyetçilerine yeni ufuklar açacağına inanıyorum.”dedi.
Ayrıca 2018 yılı içinde iki ulusal bir uluslararası bilgilendirme sempozyumları düzenlemeyi planladıklarını ve bunları yayımlayarak gelecek nesillere miras bırakacaklarını ifade etti.

Tüyap Kitap Fuarı
İki senedir katıldıkları Bursa Tüyap Kitap Fuarına 2018 yılı içinde yazarlarımızın da geniş katılımlarını sağlayarak şu ana kadar yayımlanan Bursa Türk Ocakları Yayınlarının gençlerle buluşturulacağını ayrıca geçmiş yıllarda çıkartılması planlanan Çocuk Dergisinin hayata kazandırılması için çalışmaların devam ettiğini ifade etti. Konuşmasına daha başarılı bir dönem geçirmek için yönetime talip olacak arkadaşları şimdiden kutladığını ifade ederek konuşmasına son verdi.
Prof Dr. Selçuk Kırlı’nın konuşmasının ardından, Dr. Mete Ateş tarafından Faaliyet Raporu ve Mali Bilanço; Mali Müşavir İrfan Ay tarafından Denetleme raporu ve tahmini bütçe , Divan Başkanı tarafından Yönetim Kurulu, Denetleme Kurulu, Hars Heyeti, Gençlik Kolları asil ve yedekleri okunarak oylamaya sunulmuş ve başka liste olmadığı için açık oylama ile kabul olundu.

Dilek ve Temenniler
Dilek ve temennilerde söz alan Prof. Dr. Ali Bahadır “ Emekleme döneminde başkanlığını devrettiğim Bursa Türk Ocakları Derneği Başkanı Prof. Dr. Selçuk Kırlı ve yönetiminin çalışmalara ivme katarak kısa zamanda” yürümeden koşmasını sağladı” dedi.
Başkanın konuşmasının başında son dönem başkan adayı olduğunu ifade etmesi de bizleri çok üzdü. “Bu ivmeyle Selçuk Hocam 2-3 dönem daha başkanımız olsun” temennisinde bulundu.Seçimler sonucu aşağıdaki liste yeni dönemde görev aldı.

Türk Ocaklari Derneği Bursa Şubesi 8.Olağan Genel Kurulu
Kurullar Listesi

A – Yönetim Kurulu Asil Üyeler
Prof. Dr. Selçuk Kırlı Uludağ Ünv. Tıp Fak. Öğrt. Üyesi Özgeçmiş
Prof. Dr. Mehmet Zarifoğlu Uludağ Ünv. Tıp. Fak. Öğrt. Üyesi Özgeçmiş
Prof. Dr. Alev Sınar Uğurlu Uludağ Ünv. Türk Dili Ve Ed. Öğrt. Üyesi Özgeçmiş
Hamit Saraç Emekli Öğretmen Özgeçmiş
Dr. Mehmet Mete Ateş Aile Hekimi
Av. Nadir Ülker Emekli Hakim
Eray Yüceyurt Anestezist
A – Yönetim Kurulu Yedek Üyeler
Özcan Acar Teknik Eleman-Elektrik Elektronik
Nizamettin Gökbulak Öğretmen
Feziha Özen Ev Hanimi
Abdullah Özdemir Elektrik Teknisyeni
Bünyan Bulut Ev Hanimi
Didem Üçler Restoratör
Kerim Can Emekli Öğretmen
B- Denetleme Kurulu Asil Üyeler
İrfan Ay Mali Müşavir- Denetici
Hasan Nazli Emekli Vergi Dairesi Müdürü
Faruk Yücer Çekirge Temel Lisesi Kurucusu
B- Denetleme Kurulu Yedek Üyeler
Ercüment Kartal Basin Elemani-Tasarimci
Nuri Bayraktar İnşaat Yük. Müh.
Hasan Yaman Ziraat Yük. Müh.
C- Üst Kurul Delegeleri
Prof. Dr. Selçuk Kırlı Uludağ Ünv. Tıp Fak. Öğretim Üyesi
Prof. Dr. Mehmet Zarifoğlu Uludağ Ünv. Tıp Fak. Öğretim Üyesi
Hamit Saraç ​​Emekli Öğretmen
Mete Tetik Sanayici-İş Adamı
D- Şube Hars Heyeti
Prof. Dr. Mustafa Cemiloğlu Uludağ Ünv. Emekli Öğretim Üyesi
Prof. Dr. Yusuf Oğuzoğlu Uludağ Ünv. Emekli Öğretim Üyesi
Prof. Dr. Hatice Şahin Uludağ Ünv. Fen Ed. Fak. Öğretim Üyesi
Doç. Dr. Hülya Taş Uludağ Ünv. Fen Ed. Fak. Dekan Yardımcısı
Doç. Dr. Kelime Erdal Uludağ Ünv. Eğitim Fak. Öğretim Üyesi
Yard. Doç. Minara Aliyeva Çinar Uludağ Ünv. Eğitim Fak. Türkçe Böl.
F-Şube Gençlik Kolu Görev Yürütme Komisyonu
Kubilay Yilmaz Uludağ Üni. Mezunu Yüksek Lisans Öğrencisi
Halil İbrahim Uludağ Üni.
Osman Yaşar Uslu Uludağ Üni.
Süleyman Yanar Uludağ Üni.
Fatih Gök Uludağ Üni.
Burak Küçük Marmara Ünv. İlahiyat Fak. Yüksek Lisans Öğrencisi
Esra Aşlakçi Uludağ Üni.
Ülkü Uludağ Üni. Hukuk Fak. Öğrencisi
Ayşenur Uludağ Üni. Hukuk Fak. Öğrencisi
İlker Kilinçer Uludağ Üni.
Yasin Uludağ Üni.
G- Şube Hanimlar Kolu Görev Yürütme Komisyonu
Nevin Güven​​ Ev Hanımı
Bünyan Bulut Ev Hanımı
Hatice Güleser Çelik Ev Hanımı
Semra Bilgin Emekli Öğretmen
Gültekin Şentürk Emekli Öğretmen
Feziha Özen Ev Hanımı
Nurten Sümer Ev Hanımı
Bahar Korkut Emekli Öğretmen
Fatma Demirtaş Emekli Öğretmen
Melek Efe Ev Hanımı